Fakülte Nedir? Fakülte Ne demek? – Bilgi Anahtari

Fakülte nedir?

Üniversitelerin alt kuruluşu olup, daha ziyade bilim kollarına göre düzenlenmiş bölüm, ünite. Fen, edebiyat, tıp, hukuk, orman, ziraat, ilahiyat fakülteleri yanında inşaat, mimarlık, elektrik, makina ve maden fakülteleri ayrı ayrı bulunduğu gibi, mühendislik fakültesi olarak beraberce de bulunabilirler. Biraraya geldiklerinde üniversiteyi meydana getirirler.

Her ne kadar ilmi kuruluşların teşkili çok eskiye dayanmakta ise de, fakülte ve bununla beraber, üniversitenin bugünkü anlamdaki ilk kuruluşu Abbasiler zamanında Bağdat’ta görülmektedir. İlk üniversite Fas’ın Fez şehrinde bulunan Kayrevan Üniversitesi olup, 859 yılında kurulmuştur. Nizamiye Medresesi, 13 Ekim 1065’te Bağdat’ta kuruldu. İznik Medresesi, 1331’de Osmanlıların kurduğu ilk üniversitedir. Abbasiler zamanında Harun Reşid’in ilme verdiği kıymet sonucu bu müesseseler kendi devrinde daha da ileri bir gelişme gösterdi. Bunun yanında İspanya’daki Endülüslerin bu çeşit kuruluşları ise, oldukça ileri seviyedeydi. Avrupalı talebelerin sarık ve cübbe giyerek buraya tahsile gelmesi yaygındı. Avrupa’da ilmi müesseseler bu üniversitelerin tesiriyle kurulup gelişti.

Günümüzde fakültelerin başında üniversite rektörü tarafından teklif edilip yüksek öğretim kurulu tarafından seçilen dekan bulunur. Dekan yeni Yüksek ÖğretimKanununa göre, her türlü yetki ve sorumluluğa sahip kişidir. Bir veya iki tane yardımcısı vardır. Yönetim ve öğretim işlerinde, fakülte öğretim üyeleri (yardımcı doçent, doçent ve profesör) tarafından seçilen “Yönetim Kurulu” ve “Fakülte Kurulu” dekanın başkanlığında karar verir. Üniversitedeki fakültelerin paralel çalışmalarını sağlamak için fakültedeki her iki kurul da üniversite senatosuyla sıkı münasebet halinde bulunurlar. Fakültede

öğretim üyeleri yanında araştırma görevlileri de vardır. Bunlar araştırma ve öğretim konularında yardımcı olarak çalışırken doktora da yaparlar. Öğretim görevlileri ise, fakültenin devamlı elemanları olmayıp, ihtiyaç duyulan dersleri yürütmek üzere belli bir süre için görevlendirilen kimsedir.

Fakültenin alt kuruluşu, bölümlerdir. Sayısı fakültenin temsil ettiği ilim kollarına bağlıdır. Bilim dallarının birleşmesinden “ana bilim” dalları meydana gelir. Her bilim fakültede “Bilim dalı” olarak belirlenir. Burada yeterli sayıda öğretim üyeleri, görevlileri ve araştırma görevlileri bulunur. Yakın bilim dalları birleşerek “Ana BilimDalı”nı teşkil ederler. İlgili ana bilim dallarının birleşmesinden de Bölüm meydana gelir.

Fakültelerde öğretim yanında araştırma işi de yürütülür. Öğrenciler ise geçici olmakla beraber fakültenin varlığının sebebidir. Günümüzde öğrenciler merkezi yerleştirme ile başarı ve istekleri göz önünde tutularak fakültelere dağıtılmaktadır.

Türkiye’de, fakülteler ilk olarak Ankara Üniversitesi kuruluş kanunuyla 1931’de teşkilatlandırıldı. 1933’te İstanbul Üriversitesi kuruluş kanunu ile bu üniversitede fakülteler meydana getirildi.

1981’e kadar üniversiteler kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversiteler çalışmalarını sürdürmektedir

Sözlükte “fakülte” ne demek?

1. Bir üniversitenin, öğrenim alanı ya da uzmanlık konusu bakımından ayrılmış ilgili bölümlerinden oluşan kollarından her biri.
2. Bu bölümlerin bulunduğu bina.

Cümle içinde kullanımı

Bir ev hizmetçisi azıcık dişini sıkınca çocuğunu fakülteye gönderebiliyor.
– Ç. Altan

Fakülte kelimesinin ingilizcesi

n. faculty, college
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.