Evrim teorisi Nedir? Evrim teorisi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Evrim teorisi nedir?

İnsanoğlunun yeni bir şeyler keşfetme hevesi bizleri diğer canlılardan ayıran temel özelliklerimizden biri olmuştur. Bilime merakımız sayesinde bir çok şeyi bilimsel olarak kanıtlamış durumdayız. Fakat bazı durumlar var ki bu bu durumlar bir türlü kanıtlanamamıştır.

Günümüzde halen tartışılmakta olan bir teori olan evrim teorisi; Canlılar dünyasının, tarihini ve başlangıcını açıkladığını iddia eden, biyolojide canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler kazanma süreci anlatan, evrimleşmenin bir sonucu olarak türlerin değişimini ve yeni türlerin oluşumunu, evrime etki eden faktörler ve mekanizmalar ile açıklayan teoriye “evrim teorisi” denilmektedir.

Evrim teorisinin temel mekanizmaları nelerdir?

Evrim teorisinin temel mekanizmaları şunlardır;

1- Mutasyon.

2- Doğal seçilim (Doğal Seleksiyon).

3- Yapay seçilim (Yapay Seleksiyon).

4- Eşeysel seçilim (Eşeysel Seleksiyon).

5- Genetik Sürüklenme.

6- Birlikte Evrim.

Doğal seçilim nedir?

Canlının doğadaki koşullara adaptasyonunu ve hayatta kalmasını sağlayan, en uygun genetik karakterlerin ayıklanmasına Doğal seçilim (Doğal Seleksiyon) denilmektedir.

Mutasyon nedir?

Canlıların genetik yapılarında meydana gelen değişmelere mutasyon denilmektedir.

Evrim teorisi ilk kim tarafından ortaya atılmıştır?

Evrim teorisi ilk olarak 1859'da İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin tarafından ortaya atılmış olan evrim kuramı üstüne kuruludur.

Evrim teorileri nelerdir?

1- Katastrofizm (Kıyamet Kuramı)

2- Lamarkizm (Lamarck’ın Evrim Kuramı)

3- Darwinizm (Darwin’in Evrim Teorisi)

4- Modern Sentetik Teori

5- Sıçramalı Denge Teorisi (Punctuated Equilibrium)

6- Kladistizm (Cladistics)

7- Ortak yaşam Teorisi (Mitokondri Teorisi)

8- Karmaşıklık Teorisi

9- Panspermia Hipotezi

10- Heteretrof Hipotezi

11- Ototrof Hipotezi

Evrim teorisi hangi temeller üzerine oturtulmuştur?

1- Evrim her zaman gerçekleşir.

2- Evrim tersine döndürülemez (Louise Dolla Kuralları). Bazı genetik yapılar veya özellikler sahip oldukları eski durumlarını kopyalama yoluyla günümüze eski halleriyle dönebilirler ama baz aldıkları genler artık aynı yapıya sahip değillerdir.

3- Evrimin son bir hedefi yoktur veya herhangi nihai bir amaca yönelik değildir.

4- Evrim, eko sistemlerinden moleküler yapılarına kadar organizmaların tüm seviyelerinde çalışır

Evrim teorisi'nin varolduğuna dair ortaya sunulan kanıtlar nelerdir?

1- Jeolojik zamanlar ve yaşamın başlangıcı.

2- Hastalıklar.

3- Genler.

4- Arafosiller.

5- Amfib canlılar.

Evrim teorisi ve Din

Evrim teorisi ile Din arasında çok kesin farklılıklar bulunmaktadır. Din inançlarına göre Kainattaki tüm canlılar “Allah C.C” tarafından yaratılmıştır. Evrim teorisi ise dini inançları gözardı eder olaya şüpheci yaklaşır ve İnsaoğlu'nun çeşitli evrimler geçirerek bu türe ulaştığını düşünür. Evrim teorisi yıllardır tartışılmış fakat kesin bir yargıya kesinlikle varılamamıştır. Evrim teorisinin kesin kanıtlaması demek dini inançlarında tam anlamıyla sarsılması anlamına gelmektedir fakat bu ihtimak çok küçük ihtimaldir. Halen evrim teorisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor devam da edecektir fakat kanıtlanması imkansıza yakındır. Evrim teorisi devamlı Ateistlerle, inançlı kesimleri karşı karşıya getirir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.