Esbl Nedir? Esbl Ne demek? – Bilgi Anahtari

ESBL nedir?

Değişik antibiyotiklere karşı direnç yaratmış olan bağırsak bakterilerine ESBL denir.

ESBL, Extended Spectrum Beta Lactamases kelimelerininden oluşan kısaltmadır. Türkçe genişlemiş spektrumlu beta laktamaz anlamına gelmektedir. İnsanların bağırsaklarında yüksek sayıda değişik bakteriler bulunmaktadır.

Genelde bu ESBL bakterileri hastane dışında bulunan sıhhatli insanlar için tehlikeli değildir. Ama hastanede bulunan hastalar için bulaşma ve hastalanma rizikosu yüksektir.

ESBL bakterileri bağırsaktan kana veya başka vücud alanlarına girdiği an insanı hasta edebilir. Bakterinin çoğu antibiyotiklere karşı dirençli olduğu için bu hastalıkları tedavi etmek zordur.

İlk beta-laktamaz, penisilinin klinik kullanıma girmesinden önce Escherichia coli’de belirlenmiş ve 1940 yılında Nature Dergisinde yayınlanmıştır. Penisilinin kullanıma girmesinden sonra Staphylococcus aureus’ta beta-laktamaz üreten suşların sayısı hızlı bir şekilde artışa geçmiştir.

Daha sonra, stafilokoklardaki plazmid aracılı beta-laktamaz üretiminden farklı olarak, birçok gram negatif bakteride kromozomal beta laktamazların varlığı keşfedildi.

Gram-negatiflerde plazmid aracılı ilk beta-laktamaz olan TEM-1, 1960’lı yılların başında tanımlandı. TEM-1 beta-laktamaz hızla tüm dünyada farklı bakteri ailelerini de etkileyecek şekilde yayıldı. Daha sonra Klebsiella pneumoniae ve E. coli’de SHV-1 beta-laktamaz olarak isimlendirilen farklı bir beta-laktamaz belirlendi.

İlerleyen yıllarda yeni geliştirilen birçok beta-laktam antibiyotiği hidrolize ederek etkisiz hale getiren çok sayıda yeni enzimler ortaya çıktı. 1980’li yılların başında, geniş spektrumlu yeni beta-laktam antibiyotiklere, beta-laktamazlara bağlı direnç geliştiği görüldü. Bu enzimler, o zamana kadar saptanmış olan enzimlerden etkilenmeyen yeni beta-laktam antibiyotikleri hidrolize edebiliyordu.

Bu enzimlerin ilki SHV-2 olarak isimlendirilen ve Almanya’da Klebsiella ozaenae’den izole edilen enzimdi. Başta oksiimino-sefalosporinler olmak üzere çok sayıda geniş spektrumlu beta-laktam antibiyotiğe direnç gelişmesine neden olan bu enzimler “Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL)”

“Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar (GSBL)” olarak isimlendirildiler. Günümüzde sayıları neredeyse 200’e ulaşan ESBL’lerin önemi giderek artmakta ve klinikte ciddi sorunlara ve tedavi başarısızlıklarına neden olmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.