Eps Nedir? Eps Ne demek? – Bilgi Anahtari

EPS nedir?

Electro Power Steering (Elektro hidrolik direksiyon) arabanın direksiyon sertliğini ayarlayan elektronik sistem.

Hız yüksek iken direksiyonu sertleştirir, yavaş giderken de manevra kolaylığı için yumuşatır. Başlıca avantajı, sadece kullanıldığında enerji tüketmesidir. Hidrolik direksiyon, motora park halindeyken bile yük bindirirken eps düz bir sürüşte varla yok arası elektrik çeker. başka bir deyişle eps sistemi sadece direksiyonu oynattığınızda elektrik çeker, o da hidroliğin ihtiyaç duyduğundan çok daha düşük bir miktardır.

Honda jazz gibi düşük tüketim odaklı tasarlanan otomobillerin vazgeçilmezidir. ayrıca çok daha az enerji harcamasına rağmen hidrolikten çok daha hafiftir; EPS kullanmaya alışan biri, standart bir hidroliği genellikle çok sert bulacaktır.

EPS (Elektrofizyolojik çalışma)

Kalp, sinüs düğümünden çıkan mikrovoltlar düzeyinde oluşan elektrik akımları ile çalışmaktadır. Elektrofizyolojik çalışma (EPS), toplardamar yoluyla (çoğunlukla kasık) kalp içine kateter denilen ince tüpler gönderip kalbin elektrik sisteminin incelenmesidir. Bu kateterlerin ucunda ve bazen de ucuna yakın yerlerde iletken metaller bulunur.

Bu metaller kateterin öbür ucuyla kaydedici cihazlara bağlıdır. Böylece kateterin kalbin içinde bulunduğu yerlerde kalbin iletimini kaydetmek mümkün olur. Kateter kalbin içinde çeşitli yerlerde iken kayıtlar alınabilir: atrium (kulakçık), ventrikül (karıncık), sinüs düğümü.

EPS hangi durumlarda uygulanır?

Aritmiler, kalbin yavaş çalışması (bradikardi), hızlı çalışması (taşikardi) veya düzensiz çalışması şeklinde olabilir.Bayılma (senkop),kalbe bağlı bir nedenden ise ciddi sonuçlara neden olabilir. Kalp ile ilgili olan bayılmaların en önemlisi aritmilere bağlı olanlardır. Diğer araştırmalarla nedeni saptanamayan bayılmalarda, kalp ile ilgili nedenlerin olup olmadığını saptamak için EPS yapılabilir.

Nasıl yapılır?

EPS, kalp kateterizasyonu veya koroner anjiyografiye benzer bir prosedürle yapılır. Kateterin kalp içindeki pozisyonunu izlemek için işlem kateter laboratuarında x ışınları ile çalışılarak yapılır. Çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün de çıkabilir. İlaçların kullanımı veya kullanılan ilaçların hangilerine devam edilmesi gerektiği doktora sorulmalıdır.

İşlem EPS'nin yapılış amacına göre 20-30 dakikadan 2-3 saate kadar sürebilir. Kateter, kalbin değişik yerlerinde iken kayıtlar alınır. EPS ile kalbin elektrik sistemi ve iletim yollarının fonksiyonu kontrol edilebildiği gibi bazen de elektriksel uyarımlar verilerek aritmi oluşup oluşmadığına da bakılabilir.

Özellikle anormal iletim yollarının varlığında veya anormal uyarıları çıkaran odakların bulunduğu durumlarda aynı andaablasyon da yapılabilir. Ablasyon ile bu bölgeler radyofrekans enerjisi ile ortadan kaldırılır, böylece tanı ve arkasından tedavi birlikte yapılabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir