Emeğin marjinal verimliliği Nedir? Emeğin marjinal verimliliği Ne demek? – Bilgi Anahtari

Emeğin marjinal verimliliği nedir? (Ekonomi)

(Marginal productivity of labor) Üretimde kullanılan faktörlerden emek dışındakiler sabit tutulsun. Bu durumda emek miktarı artırıldığında üretim de artar. Her yeni kullanılan emeğin üretimde sağladığı artışa emeğin Marjinal Verimliliği adı verilir. Genellikle iki şekilde ifade edilir. Birincisi, emeğin marjinal fiziki ürünü cinsinden, İkincisi de emeğin marjinal ürün değeri açısından.

Emeğin marjinal fiziki verimliliği, emekteki artışların üretimde doğurduğu mal şeklindeki artışları ifade eder. Emeğin marjinal verim değeri ise marjinal fiziki ürünün değerini yansıtır. Diğer bir deyişle, marjinal fiziki ürünün piyasada birim başına elde edilen gelirle (tam rekabette fiyatla) çarpımına eşittir. Kullanılan emek miktarı artırıldıkça emeğin marjinal verimi de giderek azalır. Genel bir kavram olarak buna Azalan Verimler Kanunu denmektedir. Bunun nedeni, emek miktarı artırılırken sermaye ve doğal kaynak miktarlarının sabit tutulmasıdır.

Üretim faktörleri arasında bir tamamlayıcılık vardır. Teknolojinin belirlediği sınırlar içinde emeğin, belirli oranlarda, sermaye ve doğal kaynaklarla birlikte kullanılması gerekir. Aksi durumda, azalan marjinal verim kanununun işleyişi kaçınılmaz olur. O halde emeğin marjinal veriminde azalma istenmiyorsa ya öteki faktörlerin de bununla birlikte artırılması ya da teknolojinin daha az sermaye ve doğal kaynak gerektirecek biçimde değişmesi gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.