Elektroskop Nedir? Elektroskop Ne demek? – Bilgi Anahtari

Elektroskop nedir?

Bir cisimde statik elektrik yükünün olup olmadığını, yükün eksi (-) veya artı (+) işaretli olduğunu tespit etmeye yarayan alet. İletken bir çubuğun bir ucuna iki altın yaprakçık, diğer ucuna bir plaka veya küre tespit edilerek, plakanın alt kısmı yaprakçıklarla beraber yalıtkan bir muhafazanın içine alınır. Bu basit bir altın yapraklı elektroskopu teşkil eder. Yüklü bir cisim plakaya dokundurulursa yükler plaka ve çubuktan yaprakçıklara geçer. Her iki yaprakçık da aynı cins elektrikle yüklendiğinden birbirini iterler ve yaprakçıklar birbirinden uzaklaşıp açılır. Bu, cismin yüklü olduğunu gösterir. Yükün az veya çok oluşuna göre yaprakların açılma miktarı değişir. Yüklü cisim plakaya dokundurularak veya yaklaştırılarak elektroskop yüklenebilir. Yüklü bir elektroskopun işareti bilinirse, yaprakcıkların açılma miktarına göre bir cismin yükünün işaretini de anlamak mümkündür.

Birkaç voltluk potansiyel farklarını tespit etmeye yarayan kondansatörlü elektroskopların yanında, bulutlarda statik elektriğin olup olmadığını bulmaya yarayan elektroskoplar da mevcuttur.

Sözlükte “elektroskop” ne demek?

1. Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren aygıt.

Cümle içinde kullanımı

Altın yapraklı elektroskop, elektriklenmiş yaprakların birbirlerinden uzaklaşması özelliğine dayanır.

Elektroskop kelimesinin ingilizcesi

n. electroscope, instrument that shows the presence of electric charges using electrostatic attraction and repulsion
n. electroscope
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.