Ekonomik teori Nedir? Ekonomik teori Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ekonomik teori nedir? (Ekonomi)

(Economic Theory) Ekonomik olaylar arasındaki ilişkilerin incelenerek bunların genel prensipler şeklinde ifade edilmesi. Teori kurmanın amacı, ekonomik olayların açıklanması, geleceğe ait tahminler yapılması ve ekonomik olayları denetim altına almanın sağlanmasıdır. Ekonomik analizler sonucunda bulunan kalıcı ilişkilere Ekonomik Prensipler denir. Ekonomik Prensipler, belirli varsayımlardan çıkartılan mantıki genellemeler şeklinde olabileceği gibi, gözlenen veriler arasındaki ilişkileri ifade eden ampirik sonuçlar biçiminde de olabilir. Birincisi Tümden Gelim Yöntemine, İkincisi ise Tüme Varım Yöntemine dayanır. İktisat teorileri Pozitif teori (Bkz. Pozitif Ekonomi) ve Refah Ekonomisi diye iki bölüme ayrılabilir. Pozitif Teori, varılan sonuçların arzu edilirliğini dikkate almadan, ekonominin işleyişini incelemeye dayanır. Pozitif Teorinin temel bölümleri Fiyat Teorisi ile Bölüşüm Teorisidir. tüketici ve üretici davranışları, fiyat oluşumu, üretim, mal ve kay. nakların dağılımı, milli gelir ve istihdam düzeyi gibi konular Pozitif Teorinin temel ilgi konuları arasındadır. Refah Teorisi ise, ekonomik sistemin ahlaki değerler açısından değerlendirilmesiyle ilgilenir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.