Eğim Nedir? Eğim Ne demek? – Bilgi Anahtari

Eğim nedir?

İki nokta arasında dikey uzunluğun, yatay uzunluğa oranı “eğim” olarak adlandırılır. Eğim “m” harfi ile gösterilir. Eğim = m = Dikey uzunluk / Yatay uzunluk

Bir yüzeyin yatay yüzeye nazaran durumunu ifade etmekte kullanilan bir kavramdır. Eğimli yüzeylerde, yüzey yatay konumdan bir miktar sapma gostermiştir. Bu sapmanın acçısı yani yatay yüzey ve eğimli yüzey arasındaki açı eğim derecesini hesaplamak için kullanılır.

Eğim bu açının tanjant değerine eşittir. Yani eğimli yüzeyin yüksekliğinin, yüzeyin izdüşümünün uzunluğuna oranı o yüzeyin eğimini verir. İster doğru, isterse eğri olsun, eğim bize ilişkinin yapısı hakkında önemli niceliksel bilgi verir.

Eğim, değişkenlerin birindeki bir birimlik değişmeye karşılık, diğer değişkenin ne kadar değişeceğini gösterir. Eğim, dikey eksende yer alan değişkendeki değişimin, yatay eksende yer alan değişkendeki değişime oranıdır. Daha öncede olduğu gibi, Y dikey eksende, X yatay eksende yer alırsa eğim, olur

eğim

Yukaridaki şekli ele alalım. Şekilde α açi değerini, x yüzeyin yatay yüzeye izdüşümü y ise yüksekliğini göstermektedir. Bu durumda eğim tan(α) değeriyle hesaplanır.

Eğim = tan(α) = y/x

Bir doğrunun aksine, bir eğrinin eğimi sabit değildir ve eğri üzerindeki bir noktadan diğerine değişir. Bir eğrinin eğiminin hesaplanması iki aşamada gerçekleşir. Önce, eğriye belli bir noktada teğet olan bir doğru çizilir. Daha sonra, bu teğet doğru üzerinde iki nokta belirlenir ve eğim hesaplanır.

Sözlükte “eğim” ne demek?

1. Eğilmiş olma durumu.
2. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil.

Eğim kelimesinin ingilizcesi

[Ecole Centrale de Marseille] n. gradient, dip, inclination, incline, slope, bevel, cant, declination, elevation, fall, grade, obliquity, pitch, slant, tilt, tip

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.