Duygu Nedir? Duygu Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “duygu” ne demek?

1. Duyularla algılama, duyumsama, his; ahlaki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği.
2. Belirli nesne, olay ya da bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim; aşk.
3. Önsezi; kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilik.

Cümle içinde kullanımı

Bitkilerde duygu var mı?

Duygu kelimesinin ingilizcesi

n. feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment

Duygu nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin insan bilincine yansımasının özel bir biçimi.

Duygu, insan ruhunun önemli bir öğesini oluşturur ve psişik faaliyetin diğer tüm biçimleriyle bağlantı içinde bulunur. Maddi dünyadaki nesneleri, süreçleri vb. nesnel içerikleri aracılığıyla aslına az ya da çok uygun olarak yansıtan, bu yüzden de, doğru ya da yanlış olabilen, yansımanın bilgi sağlamaya yönelik biçimlerinden farklı olarak duygular, insanların gerek diğer insanlarla, nesnel gerçekteki nesneler ve süreçlerle, gerekse başka düşüncelerle ve görüşlerle vb. olan öznel ilişkilerini sevinç hoşnutluk, mutluluk, ya da keder, hoşnutsuzluk, mutsuzluk, öfke, vb, biçiminde bireysel(öznel) yaşam durumları halinde ve bu durum-’ lara tekabül eden bireysel tepkiler halinde yansıtırlar.

Duygular insanların davranışlarında, pratik ve teorik bilgi edinme faaliyetlerinde, estetik-sanatsal ve diğer faaliyet alanlarında, -söz konusu faaliyetlerin başarılı olup olmadığını, belirli nesnelerin, olayların ya da görüşlerin, insanların gereksinimlerine ve çıkarlarına uyuşmadığını özgül bir şekilde gösterdikleri için—önemli bir rol oynarlar. Duyguyu geliştiren en önemli kaynak, çalışmanın çeşitli biçimleridir Nesneye yönelik pratik maddi üretim faaliyeti olsun, bilimsel ve sanatsal faaliyet olsun, bunlar bir yandan duygular tarafından uyarılırken bir yandan da yeni duyguların doğmasına yol açarlar. Lenin, insanların duyguları olmadan hiç bir zaman gerçeği aramaları diye bir şeyin geçilişte de, şimdi de, gelecekte de söz konusu olmadığını ve olamayacağını belirtmiştir.

Aktif duygular, insanların faaliyetlerini olumlu yönde etkiler, insanların çalışma gücünü körükler ve enerjilerini artırır pasif duygular ise, insanın faaliyetini olumsuz yönde etkiler. İnsanların duygu dünyaları birbirinden farklıdır: Kısa süreli heyecanların yanında, insanın tüm davranışına ve düşüncesine belirli bir coşku ve renk katan uzun süreli ruhsal durumlar olduğu gibi, insanları uzun zaman etkisi altında bulundurabilen tutkular da vardır.

İnsanların duyguları, düşünceleriyle bağlantılıdır ve sınıfların ideolojisiyle, toplumsal psikolojiyle sıkı bir etkileşim içinde bulunur. Düşünme ile duymanın oluşturduğu bütünlük, sosyalist bilincin biçimlenmesi ve sağlamlaşması açısından büyük bir önem taşır. Kanıların ve bilgilerin insanlara kazandırdığı duyguların bilinçli olarak eğitildiği böyle bir süreç içinde önemli olan duygu dünyasını düşünceyle uyum haline getirmek ve teorik bilgiye gerekli olan duyguları kazandırarak, duygusal bir dayanak sağlamaktır. Bu süreç, sosyalist bilincin sağlamlaşması için önemli bir koşuldur. İşçi sınıfının ideolojisiyle ve toplumsal psikolojisiyle özellikle iç içe geçmiş olan yüce duygular, sınıf dayanışması, sosyalist yurtseverlik, sosyalizmin başarılarından gurur duyma ve enternasyonalizm gibi duygulardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.