Dsp Nedir? Dsp Ne demek? – Bilgi Anahtari

Dsp (digital signal processing) nedir?

Dsp kısaltması İngilizce “Digital Signal Processing” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de “Djital Ses İşleme” anlamına gelmektedir. Dsp, sinyallerin sayı dizileri şeklinde temsil edilmesi ve bu sayı dizilerinin, nümerik hesaplama yöntemleri ile dönüştürülmesi (tranformasyon) veya işlenmesi ile ilgilidir. Bir Dsp sisteminde ise, analog sinyal artık zaman aralıklarında örneklenir. Örnek alınmış analog sinyal genlikleri bir A/D ile sayısal değerlere çevrilir ve sinyalin sayısal eş değeri, sayısal domende sayı dizileri halinde, Dsp'nin kendisi tarafından işlenir.

Bu işlemler; sinyallerin analiz edilmesi veya sentezlenmesi (FFT'Ier, konuşma sentezi gibi), sinyallerin frekans veya genlik yanıtlarının değişikliğe uğratılması (süzgeçler, denetleyiciler gibr) ve hatta sistemlerin veya sinyallerin kestirimi (tahmin edilmesi) (Kalman filtreleri, adaptif filtreler, denetleyiciler, vs.) gibi şeyler olacaktır. Dsp ile üzerinde işlem yaptıktan sonra, veri, D/A çeviriciler yardımı ile analog biçime dönüştürülür. Dsp ses üretiminin atmosferini değiştirerek, sese ayrı bir hava katabilir.

Dsp'ler programlanabilir olduğundan, sistemler üzerinde değişikliklerle veya yukarı doğru güncelleştirmelerle kolayca başedilebilir. Bundan başka, tek bir Dsp'yi, farklı sayıda sinyal işleme için zaman içinde paylaştırmak mümkündür. Gerçek zamanda işlemler yaparken, sayısal işaret işlemci bir sonraki örnek değerini almadan önce, tüm işlemlerini bitirip, hazır hale gelmelidir. Bu nedenle, Dsp, son derece hızlı olmalıdır. Bu yüksek performansı sağlıyabilmek için Dsp'lerin iç mimarileri donanımsal olarak birbirine bağlı birimlerden oluşur.

Dsp uygulama alanları

1. Tüketici elektroniği

2. Otomotiv

3. Haberleşme

4. Tıp

5. Askeri

6. Ses ve konuşma

7. Grafik

8. Görüntüleme

Dsp uygulamaları

1. Adaptif Sürüş Kontrol

2. ABS

3. GPS

4. Sayısal TV

5. Parmak izi tanıma

6. Müzik sentezleyiciler

7. Video konferans

8. Voip

9. Kablosuz ağlar

10. Tomografi

11. Mr

12.  Teşhis cihazları

13. Füze yönlendirme

14. Radar

15. RF Modemler

16. Ses tanıma

17. Ses kodlama

18. Ses iyileştirme

19. Animasyon

20. Görüntü tanıma

Sayısal işlemenin avantajları

1. Programlanabilirlik,

2. Kararlılık,

3. Tekrarlanabilirlik,

4. Özel uygulamalar,

5. Geniş dinamik bölge.

Sinyallerin dsp teknikleri ile işlenmesinin üstünlükleri

Eskime, sıcaklık ile parametre değerlerinin kayması gibi ortam koşullarına bağlı analog elemanların tersine, Dsp elemanları ortam koşullarından daha az etkilenirler ve bu halleriyle daha kararlı ve daha güvenilir bir performans sağlarlar. Bir takım karmaşık işaret (sinyal) işleme teknikleri vardır ki, bunları analog yöntemlerle halletmek ya çok zordur ya da tümden olanaksızdır.

Dsp sistemlerinin kısıtlamaları

Dsp sistemleri sorunsuz değillerdir. Bu tür sistemlerde, analog sinyaller işlenmeden önce sayısal biçime çevrildiğinden; zaman ve genliğin sürekli durumdan ayrık duruma çevrilmesi, çeşitli kısıtlamaları da beraberinde getirir. Eğer bu kısıtlamalara uyulmazsa, oldukça ciddi sorunlarla karşılaşılır. Gözönüne alınması gerekli en önemli nokta, örnekleme aralığının seçimidir. Bu seçimi yapabilmek için genel bir kural; “analog işaret içindeki bilgiyi kaybetmemek için, işaret en azından en yüksek frekanslı bileşenin 2 katı frekans ile örneklenir” biçiminde ifade edilir. Fakat, örneğin sayısal kontrol sistemlerinde, örnekleme hızı, sistem band genişliğinin 6 ila 10 katı bir değerde seçilir.

Dsp (Demokratik Sol Parti) nedir?

Dsp kısaltması aynı zamanda “Demokratik Sol Parti” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Dsp; Rahşan Ecevit tarafından 14 Kasım 1985'te kurulmuş bir siyasi partidir. İktidarda olduğu 1997 ile 2002 yılları arasında Türkiye siyasetinde etkili olmuştur. Günümüzde Genel Başkanı “Masum Türker”, Genel Sekreteri “Hasan Erçelebi” dir. Dsp'nin sloganı “Gözün Aydın Türkiye Ak Güvercin Geliyor!” şeklindedir.  Dsp'nin merkezi “Ankara” dadır. Partinin siyasi pozisyonu “Merkez sol” dur.

Dsp'nin siyasi ideolojisi

Dsp siyasi yelpazede merkez solda yer alan, parlamenter düzene ve anayasaya bağlı olan sosyal demokrat bir partidir.

Dsp parti programı

Dsp Meclisi'nin 3 Ekim 2003 tarihli toplantısında günün koşullarına göre yenilenmek için ele alınan programın tam metni, 6 Ekim 2003 Pazartesi günü açıklanmıştır. Program; küreselleşme, kayıtdışı ekonomi, emek-sermaye ilişkisi, üretim, girişimcilik, işsizlik, kültür, bilgi toplumu, uzay teknolojisi, kamu yönetimi ve “yerel yönetim anlayışı”, sendikalaşma ve “üniversitelere bakış açısı” gibi çok sayıda konuyu içermektedir.

Dış bağlantılar

Dsp (Demokratik Sol Parti) Resmi İnternet Sayfası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.