Dönüşüm eğrisi Nedir? Dönüşüm eğrisi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Dönüşüm eğrisi nedir? (Ekonomi)

(Transformation curve) Üretim olanakları eğrisi diye de anılır. Özellikle Soyut dış ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan geometrik bir araçtır. İki – ülkeli ve iki – mallı standart bir modelde veri teknoloji ve sabit faktör stoku koşulları altında ülkenin iki maldan üretebileceği çeşitli mal bileşimlerini gösteren bir eğridir. Her hangi bir noktadaki eğimi, bir malın diğerine dönüşüm oranını ifade eder ve mallar arasındaki marjinal dönüşüm haddine eşittir. Bu aynı zamanda kapalı ekonomide mallar arasındaki değişim oranıyla özdeştir. Sabit verim koşulları altında dönüşüm eğrisi iki ekseni kesen düz bir doğrudur. Azalan verim koşulları altında orijine iç bükey, artan verim koşulları altında da orijine göre dış bükey bir durumdadır. Grafikte azalan verim koşulları altında bir dönüşüm eğrisinin şekli gösterilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.