Din kuralları Nedir? Din kuralları Ne demek? – Bilgi Anahtari

Din kuralları

Din kuralları bireylerin inançlarından kaynaklanır. Bu kurallar, bir dine inanan insanların belli biçimde davranmalarını ya da birtakım adetleri ve törenleri yerine getirmelerini düzenler. Müslümanların namaz kılmaları, oruç tutmaları; Hristiyanların pazar günleri kiliselerde yapılan ayinlere katılmaları; Musevilerin cumartesi günleri sinagoglarda yapılan törenlere katılmaları bu kurallara verilebilecek örneklerdir.

Her dinin kuralı bu dine özgü kaynaklarla belirlenir. Örneğin, İslam dini bakımından Kur’an, Hristiyanlık dini bakımından İncil, Musevilik dini bakımından ise Tevrat bu dinlerin kurallarına yer veren kaynaklardır. Bunların dışında da dini topluluklar tarafından kutsal olarak kabul edilen metinler bulunmaktadır.

Din kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, bir kimsenin inanmadığı bir dinin kurallarına uyma zorunluluğu olmamasıdır. Örneğin Ramazan ayında oruç tutmak İslam dinine özgü bir kuraldır ve bu kurala ancak Müslümanlar tarafından uyulur.

Toplumsal yaşamımızı düzenleyen kurallar birbirleriyle bağıntılıdır. Örneğin, İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da birey ahlakı, aile ahlakı, toplum ahlakı, iş ahlakına yönelik olarak ahlaki faziletler, ahlaki yasaklar, birlik ve kardeşlik, doğruluk, hayırseverlik, mali yardımlaşma ve daha birçok konuda hükümler bulmak mümkündür. Sadece İslam dininde değil, diğer dinler yönünden de ahlak konusu son derece önem taşımaktadır. Kur’an dışında diğer kutsal kitaplarda da ahlak konusunda sayısız kurallar bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.