Dhkd Nedir? Dhkd Ne demek? – Bilgi Anahtari

Dhkd nedir?

Dhkd bir sivil toplum kuruluşu isminin kısaltmasıdır. Dhkd'nin açılımı “Doğal Hayatı Koruma Derneği” şeklindedir.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı” adıylada bilinen “Dhkd”; Merkezi İstanbul'da olan ve 1975 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Ülkemizin her karış toprağı ormanları, tarihi kültürel mirası, madenleri, turizm bölgeleri hes termik santral nükleer santral vb yatırımlarla talan edilmekte doğal yaşam alanları tarım alanları su havzalarımız ve kültürel kimliğimiz bu yatırımların kıskacında ya yok edilmekte ya da kirletilmekte, unutturulmaya çalışmakta. İnsanın, hayvanın ve doğanın en temel ihtiyacı olan su ticari bir meta haline dönüşmektedir.

1986'da “Kelaynak'tan haberler” adlı bir bülten yayımlayan Dhkd, adını duyurmaya yönelik ilk kampanyasını Turkish Times (Türkiye'de yayımlanan bir ingilizce gazete)de gerçekleştirdi. Kuruluşundan 15 yıl sonra, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazandı.

Dhkd neden var?

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, öncelikli alanlara koruma statüsü kazandırılması ve doğal yaşam alanlarının barındırdığı ekosistemlerin gelecek kuşaklara aktarılması için var.

Dhkd'nin amacı

Yurdumuzun biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını yöre halkın güvencelerinde sağlamak amacıyla çalışmaktadır. İnsanların doğa ile uyum içerisinde yaşayabileceğine inanır ve çocuklarımıza yaşanılır bir dünya bırakmak için çalışır. Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınması' olarak belirleyen Dhkd bu amaçla; koruma projeleri yürütmekte; ilgili yasaların uygulanabilmesi ve geliştirilmesi için faaliyetler sürdürmekte; kamuoyu, yerel ya da merkezi kuruluşlarla tüzel gerçek kişi ve yöneticilerle işbirliği yapmaktadır.

Dhkd'nin çalışma alanı

Istranca dağları ile özelde longoz ormanları ve ergene havzası birlikte sahip olunan doğal yaşam alanların kaynakları arasında su kaynakları önceliklidir.

Dhkd logosu

dhkd

Dhkd organizasyon şeması

dhkd

Dhkd'nin misyonu

Kuruluş misyonuna bağlı kalarak varlık nedeni olan doğal yaşamın tüm bileşenlerinin korunması çabası içinde olunurken. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin yanında doğal yaşam alanlarının çevresinde yaşayan yöre halkını katılımcı bir yaklaşımla tabiat koruma çalışmalarına dahil edilmesini sağlamak amacıyla doğa ile bütünleşen projeler geliştirerek halkın ekonomik iktisadi refah seviyesinin artırılmasında katkı sunmaktır. Bu çerçevede başta kamu kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve  bu yörelerde ki halka kuruluş amaçlarını anlatarak bağlayıcı projeler geliştirmektedir.

Bu yolla çevre bilincinin yaygınlaşması yönünde başladığı uzun koşusunun ilk adımını atarak çalışmalarını yürütmektedir ve gelecekte yürütecektir.

Dhkd'nin vizyonu

Doğal kaynakların sürdürülebilir yaşam ilkesiyle kullanımı, doğal varlıkların korunmasında gelecekte söz sahibi olacak gençliğin bilinçli, barışı isteyen, halkla bütünleşen, emekten yana, doğal yaşamdan güç alan öncü sivil toplum kuruluşu olmak.

Dış bağlantılar

Dhkd resmi internet sayfası

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.