Desantralizasyon Nedir? Desantralizasyon Ne demek? – Bilgi Anahtari

Desantralizasyon nedir? (Ekonomi)

(Decentralization) 1. kamu yönetiminde, yönetim yetki ve sorumluluğunun belirli ölçüde merkezi yönetimden yerel yönetimlere bırakılması, böylece yerel kamu otoritelerinin daha geniş bir serbestiye sahip kılınmaları. 2. Ekonomide, fabrika ve üretim tesislerinin büyük şehirlerden ya da sanayi merkezlerinden uzak yerlere, ufak yerleşim birimlerine doğru kaydırılması, tesislerin ülke çapında yaygınlaştırılması. 3. İşletme yönetiminde, karar alma yetkisinin alt kademe yöneticilerine devredilmesi. Böylece işletmeyle ilgili her aşamadaki yöneticilere büyük ölçüde otonomi tanınmakta, sadece gözetim ve işletmenin tümünü ilgilendiren konular merkezi yönetime bırakılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.