Demokrasilerin dayandığı temel ilkeler Nedir? Demokrasilerin dayandığı temel ilkeler Ne demek? – Bilgi Anahtari

Demokrasilerin dayandığı temel ilkeler nelerdir?

Demokrasi, toplumun kendi kendini yönetmesi anlamına gelmektedir. Halk iradesi esas olup halk, yöneticilerini seçimle belirler. Ancak demokrasi, sadece yönetenlerin seçimle belirlenmesiyle gerçekleşmez; tam demokrasilerde yeterli hak ve özgürlüklerin tanınmış olması da gereklidir. Dolayısıyla demokrasi ve insan hakları kavramları birbirleriyle yakından ilgilidir.

Demokrasilerin dayandığı temel ilkeler şunlardır;

1. Milli Egemenlik

2. Özgürlük

3. Eşitlik

4. Çoğulculuk

Milli Egemenlik

Devleti yönetme gücünün millete ait olması demektir.

Özgürlük

Bireyin, başkalarına zarar vermeden davanışlarında özgür olmasını ifade eden ve doğuştan sahip olunan bir haktır.

Eşitlik

Her bireyin yasalar önünde eşit olmasını ifade eden ve doğuştan sahip olunan bir haktır.

Çoğulculuk

Farklı görüş, anlayış ve tutuma saygılı olmayı anlatır. Demokrasilerde çok sesliliğin olması şarttır ve bu ancak çok partili siyasi düzenle mümkündür.

Dış bağlantılar

Demokrasi nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir