Demografı Nedir? Demografı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Demografı nedir? (Ekonomi)

(Demography) Nüfus olaylarını İstatistik yöntemlerle inceleyen ve bu konuda genel kanunlara ulaşmaya çalışan bilim dalı. Yunanca’da “demos” (halk) ve “grapho” (yazma) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu bilim dalının kurucuları arasında John Graunt ve Adolphe Ouetelet gibi yazarlar yer almaktadır. Bu disiplin için “Demografi” deyiminin ilk kez kullanılması 1885 yılına kadar inmektedir. Demografide, önce belirli bir anda, çeşitli özellikleri bakımından nüfusun incelenmesi yapılır. Ancak bu statik bir analizdir. Çünkü nüfusu durgun bir varlık olarak ele alır. İkinci olarak doğum, ölüm, göçler gibi değişmeyle ilgili konular analiz edilir. Bu da Demografinin dinamik bölümüdür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.