Değer yargısı Nedir? Değer yargısı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “değer yargısı” ne demek?

1. Bir değerlendirme getiren yargı.

Cümle içinde kullanımı

Sansürün değer yargıları sanatın, düşüncenin, bilimin, gerçeğin yasalarına uymaz.
– H. Taner

Değer yargısı kelimesinin ingilizcesi

n. evaluation apprasial, value judgment

Değer yargısı ne demek? (Ekonomi)

(Value judgement) Gerçeğe dayanılarak reddedilmesi olanağı bulunmayan bir kanı veya inanç. Değer yargıları Pozitif değil, Normatif ifadelerdir. Örneğin “Enflasyon kötü bir olaydır.” hükmü normatif bir ifadedir. Oysa, “Ekonomide enflasyon vardır.” ifadesi pozitiftir. İktisat’ta değer yargıları ile pozitif analizler arasındaki fark daima açıklıkla ortaya konmalıdır. Ekonomik olayların gerçek niteliği anlaşılmaya ve bunlara dayanılarak tahminlerde bulunulmaya çalışılırken kişisel kanı ve inançlardan hareket edilmesi analizleri gerçeklerden saptırır. Örneğin, faizin ekonomik etkileri araştırılırken “Faiz iyidir, ya da kötüdür.” şeklindeki değer yargılan bir yana bırakılmalıdır. Bununla birlikte, bu ifadelerden İktisatçının ekonomik politika hedeften konusunda değer yargısı koyamayacağı veya öneride bulunamayacağı anlamı çıkartılmamalıdır. Örneğin işsizliğin, enflasyonun veya dış borçlardaki aşın artışlann önlenmesi konusunda İktisatçının mücadele vermesi doğaldır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, değer yargılarının, diğer bir deyişle, olayların nasıl olması gerektiği konusundaki inançlarımızın, gerçekte olaylann nasıl olduğunun anlaşılmasını engellememesidir. Bilimsel metod bunu gerektirir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.