Dba Nedir? Dba Ne demek? – Bilgi Anahtari

DBA nedir?

DBA, insan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültü azaltılması veya kontrolunda çok kullanılan dBA birimi, ses yüksekliğinin subjektif değerlendirmesi ile de ilişkilidir. Gürültünün seviyesi yaygın olarak “desibel (dB)” birimi ile ölçülmektedir. Ancak sanayide yapılan işin karakterine bağlı olarak gürültü çok kompleks parametrelere sahip olduğu için bir gürültünün iş sağlığı açısından tehdit oluşturup oluşturmadığı basit cihazlar ile ölçülemez.

Bu ölçümler için gürültünün ana parametrelerine  göre karakterini belirleyen cihazlar kullanılmaktadır. Bu parametreler şunlardır; gürültünün yoğunluğu, frekans değişiklikleri, değişen frekanslardaki süreler. Bu sıralanan parametrelere bağlı olarak ölçülen seviyeyi bir filitreden geçirerek kalibre eden cihazlar kullanılmaktadır. A, B, C, D olarak sınıflandırılmış olan filitrelerden en yaygın kullanımı olan A filitresidir.

A filtresi ile kalibrasyonu yapılan ölçüm cihazının belirttiği gürültü seviyesi birimi “dbA” olarak tanımlanmış olup OSHA, NIOSH gibi iş sağlığı standartlarını belirleyen organizasyonlar gürültü birimi olarak  “DBA” kullanmaktadırlar.

Gürültü değerlendirme ölçüsü, ses basıncı seviyesine dayanan desibel (DB)’dir. Gürültü seviyesinin ölçüsü, kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da DBC’dir.İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder. Bu nedenle genelde dBA olarak ölçülmektedir.
Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise C ağırlık eğrisi kullanılmaktadır. DBC olarak ölçülmektedir.

DBA (Database Admimistrator) nedir?

DBA (Database Administrator) veritabanı programlamaya ait bir kavramdır. Türkçe açılımı “veritabanı yöneticisi” dir. SQL server, Oracle gibi veritabanı uygulamalarında veritabanı tasarlayan, programlayan, yöneten kişilere veritabanı yöneticisi denir.

Temel olarak uzman olduğu veri tabanı teknolojisini (Sql, Oracle, Mysql vb.) kullanan kurum ve kuruluşlarda, bu ürünlerdeki verilerin tasarlanmasından, güvenliğinden ve yönetiminden sorumludur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.