Danişmendname Nedir? Danişmendname Ne demek? – Bilgi Anahtari

Danişmendname nedir?

Danişmendname'nin diğer adı “Danişmend Gazi Destanı” dır. Danişmendname;  Türklerin Anadolu’yu fethi sırasında vermiş oldukları mücadeleyi ve kahramanlıkları anlatan 13. yüzyılda yazıya geçirilmiş bir Türk destanıdır.

Danişmendname'de hikaye edilen olayların tarihi gerçeklere uygunluğu, kahramanlarının yaşamış Türk beyleri olmalarından, Anadolu coğrafyasının gerçek isimleriyle anılmasından dolayı uzun süre tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir. Köroğlu metni destan adıyla anılmakla ve bazı destani niteliklere de sahip olmakla birlikte 20. yüzyılda Anadolu'dan derlenen örnekleri daha çok halk hikayesi geleneğine yakındır. Anadolu'da hikayeci aşıklar tarafından 24 kol halinde anlatılır.

Battalname’nin devamı gibi görünen danişmendname, ondan daha küçük, daha az olaylı ve daha basittir. Ancak, mahalli özellikleri daha çoktur.

Danişmendname neyi anlatmaktadır?

11. yüzyılda yaşamış Türk devlet adamı Melik Danişmend Gazi'nin hayatını, savaşlarını, Anadolu'daki bazı şehirlerin fethini ve çeşitli kerametlerini anlatmaktadır.

Danişmendname’nin kahramanı Melik danişmend gazi nasıl biridir?

Danişmendname’nin kahramanı olan Melik Danişmend Gazi, Battal Gazi'ye benzeyen bir kişi olup, bilgili, dindar ve usta bir kumandandır. Bir kılıç darbesiyle, düşman askerinin başını ve vücudunu oturduğu atın eğer kayışına kadar ikiye böler. Muharebe esnasında attığı naralarla koca bir orduyu dağıtır.

Danişmendname'nin özellikleri

1. Anadolu coğrafyası danişmendname'de gerçek isimleriyle yer alır.

2. Danişmendname'nin Anadolunun birçok kütüphanesinde nüshaları bulunmaktadır.

3. Danişmendname, Battalname’nin bir devamı olarak kabul edilir.

4. Danişmendname,12. yy'da sözlü olarak şekillenmiş 13. yy'da yazıya geçirilmiştir.

5. Danişmendname, Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.

6. Danişmendname, halk şairleri tarafından da “Mefailün mefailün faulün” aruz ölçüsü kalıbıyla yazılmıştır.

7. Danişmendname, tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.

8. Danişmendname ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi.

9. Danişmendname ikinci olarak Osmanlı Hükümdarı Sultan 2.Murad’ın emriyle Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından Türkçe olarak aralarında manzum parçaların da bulunduğu bir nesir diliyle 17 bölüm halinde yazdı.

10. Danişmendname uzun bir süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.

Danişmendname'nin özeti

Hicret’ten 360 sene sonra Battal Gazi’nin torunlarından Melik Ahmed Danişmend, Bağdat halifesinden izin alarak Tursun, Çavuldur, Kara Togan başta olmak üzere, arkadaşlarıyla Malatya’dan hareket edip Rumlar üzerine yürür. Gayesi Anadolu’yu fethetmektir. Önce Sivas’a gider. Orayı tamir ettirir. Ordusunu ikiye ayırır. Bir kısmı İstanbul, diğeri ise Karaman üzerine yürür. Kendisi de Sivas’dan Karadeniz’e kadar olan bölgeyi fethetmek üzere harekete geçer.

Çorum, Niksar ve Amasya’yı alır. Canik’i fethetmek üzere sefere çıkar. Ancak yolda kafirler tarafından pusuya düşürülür. Çatışmada ağır yaralanır, Niksar’a döner ve orada ölür. Danişmend Gazi’nin ölümünden sonra Niksar, Amasya, Tokat ve Sivas teker teker Hıristiyanların eline geçer. Danişmend’in İstanbul ve Karaman üzerine giden arkadaşlarından pek çoğu da ölmüşlerdir.

Danişmend Gazi’nin oğlu Melik Gazi, Bağdat halifesine başvurur. O da Horasan’da, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e haber gönderir, Selçukluları gazaya davet eder. Tuğrul Bey Anadolu’nun fethine Süleyman Şah’ı memur eder. Süleyman Şah, Melik Gazi ile birlikte Anadolu’yu fetheder.

Danişmend ahmet gazi'nin en büyük isteği neydi?

Danişmend ahmet gazi'nin en büyük isteği Hristiyanları hak dinine çağırmak ve ülkelerinin İslam nuruyla aydınlanmasına vesile olmaktı.

Dış bağlantılar

Danişmentliler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.