Dairesel akım Nedir? Dairesel akım Ne demek? – Bilgi Anahtari

Dairesel akım nedir? (Ekonomi)

(Circular flovv) Bir ekonomide ev halkı sektörü ile üreticiler sektörü arasmda para, mal ve üretim kaynaklarının dolaşımını ifade eden bir kavram. Basit bir açıklama ile ekonomide iki grup insan vardır : Hem tüketici, hem de üretim faktörlerinin sahibi olarak ev halkı ile, kaynaklan kullanarak mal ve hizmet üretiminde bulunan üretici kesim. Bu iki kesim arasmda sürekli bir dolaşım vardır. Ev halkı, sahip olduğu kaynaklan üreticilere satar veya kiralar ve karşılığında parasal gelir elde eder. Buradan anlaşılacağı gibi, kaynak akımlan ile bunlann karşılığı olan parasal akımlar birbirine ters yönlüdür. Üreticiler ise nakit para karşılığında ev halkından üretim faktörleri satın alır ve ürettikleri mal ve hizmetleri tekrar onlara satarlar. Bu şekilde kaynakların karşılığı olarak ev halkına giden paralar, yeniden işletmelere döner. Ev halkından satmalman kaynaklar da üretim sürecinden geçirilip mal ve hizmet şekline dönüştürüldükten sonra tekrar ev halkı sektörüne doğra akarlar. Böylece ekonomide mal akımlan ile nakit akımları, birbirlerine ters yönlü bir dolaşım gerçekleştirmiş olurlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.