Cüruf Nedir? Cüruf Ne demek? – Bilgi Anahtari

Cüruf nedir?

Maden posası, maden eritildikten sonra kalan kısım. Metal filizlerinin zenginleştirilmesinde uygulanacak metod ne olursa olsun, sadece metal bileşiğini elde etmek, diğer safsızlıkları uzaklaştırmakla mümkündür. Bu tür safsızlıklar da ancak metalin indirgenmesi esnasında uzaklaştırılabilirler. Böyle bir işlemde bazik özellikteki safsızlıklar için asidik yapıda bir madde, asidik yapıda olan safsızlıkları uzaklaştırabilmek içinde bazik yapıda madde ilavesi gerekir. Asidik ve bazik esaslı maddelerin birbiriyle birleşmesiyle, metalden yoğunlukça daha hafif ve

ergiyen metalin üstünde biriken ve kolaylıkla akıtılarak alınabilen bu tür maddelere, cüruf (dışkı) adı verilir.

Cüruflar için kimyasal bir formül ortaya koymak mümkün olmamakla beraber, genellikle kalsiyum ve magnezyumun fosfat ve silikatlarıdır.

Sözlükte “cüruf” ne demek?

1. Maden posası, dışık.

Cümle içinde kullanımı

Fabrikalar da bütün asitlerini, cüruflarını, pisliklerini denize döküyorlar.
– H. Taner

Cüruf kelimesinin ingilizcesi

n. slag, dross, scoria, cinders, clinker
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.