Çocuk esirgeme kurumu Nedir? Çocuk esirgeme kurumu Ne demek? – Bilgi Anahtari

Çocuk esirgeme kurumu nedir?

Hayır kurumlarından. 1921 senesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti olarak kuruldu. Sonra Çocuk Esirgeme Kurumu olarak ismi değiştirildi.

Milli Mücadele sırasında, harbe katılanların çocuklarına bakmak için kuruldu. Babaları savaşta ölen çocukların eğitim ve bakımlarını yürütüyordu. TBMM tarafından da desteklenerek, çeşitli gelir kaynakları sağlandı. Bunlar, bağışlar, devlet yardımı, üye aidatları, pul satışları, zarf dağıtarak toplanan paralar, kurumun taşınmaz mallarından alınan kiralar, Bartın içme suyu, Kavacık içme suyu gelirleri, piyango ve benzerleridir.

Yaptığı işler; çocuk sağlığı ile ilgili yayın yapmak, doğumevleri kurmak, fakir, hasta ve kimsesiz çocuklara bakmak, yardım etmek. Fakir çocuklara, okul için araç-gereç sağlamak. Çocuk yuvaları kurmak.

İl ve ilçelerde birer şubesi olup, bu şubeler kanalıyla yardım ve hizmet vermektedir.

24 Mayıs 1983’te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlanarak, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adı altında yeniden teşkilatlanmıştır. 18 Mart 1989’da Başbakanlık

tarafından yapılan bir düzenlemeyle Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermeye başladı (Aralık 1992).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.