Ck mb Nedir? Ck mb Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ck-mb nedir?

Ck-mb; Göğüs ağrısı şikayeti olan kişilerde miyokard infarktüsü olup olmadığını belirlemek için bakılan izoenzim türlerinden biridir.

Ck; İngilizce “Creatine Kinase” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de Kreatinin Kinaz anlamına gelmektedir.

Ck özellikle iskelet kası, kalp kası ve beyinde bulunan bir enzimdir. Üç izoenzimi vardır. Bunlardan biriside Ck-mb'dir.

Ck-mb izoenzimi nerede bulunur?

Ck-mb izoenzimi kalp ve iskelet kasında bulunur.

Ck-mb hangi konuda doktorlara yardımcı olur?

Total Ck yüksekliği kalp veya diğer kasların hasarını gösterdiğinden Ck-mb bu iki hasarlı bölgenin ayırt edilmesine yardımcı olur.

Ck-mb testi hangi durumlar için istenir?

1. Ağrının kalp krizine bağlı olup olmadığını belirlemek için total Ck ile birlikte genellikle Ck-mb testi istenir.

2. Hasarın kalp veya başka kasları ilgilendirip ilgilendirmediğini belirlemek için Ck düzeyleri yüksek kişilerde Ck-mb testi istenebilir.

Ck-mb yüksekliği

1. Akut miyokard enfarktüsünde Ck-mb değerinde yükseklik görülür.

2. Kalp hücreleri herhangi bir nedenden dolayı hasarlandığında Ck-mb değerinde yükseklik görülür.

3. Kas hücreleri herhangi bir nedenden dolayı hasarlandığında Ck-mb değerinde yükseklik görülür.

Ck-mb değerleri

Total Ck'nın, Ck-mb'ye oranı %2.5-3'den fazlaysa kalbin hasarlanma olasılığı yüksektir. Yüksek Ck ile birlikte bu değerin altındaki bir rölatif indeks ise iskelet kaslarının hasarlanmış olduğunu düşündürür.

Hangi durumlar Ck-mb değerini yükseltir?

1. Miyokard infarktüsü,

2. Zorlu egzersizler,

3. Solurken zorluk çeken kişiler göğüs kaslarını kullanmak zorunda kalırlarsa Ck-mb değeri yükselebilmektedir.

4. Böbrekleri yetmezliği olan kimselerdede Ck-mb değeri yükselebilmektedir.

5. Nadiren kronik kas hastalığı ve alkolün aşırı tüketimi de Ck-mb değeri yükselebilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.