Cennet Nedir? Cennet Ne demek? – Bilgi Anahtari

Cennet nedir?

Dini inanışlara göre günahtan kaçınanların ve iyilik edenlerin öldükten sonra sonsuz bir huzura ve mutluluğa kavuşacakları yerdir.

İslamlıkta ve Hıristiyanlıkta aynı şekilde düşünülür ve bir bahçe olarak tasavvur edilir, Cennet'e girecekler Kuran'da dört zümreye ayrılmıştır: Peygamberler, peygamberlerin yolunda gidenler, şehitler, iyiler (yani dünya ve ahiret İşlerini İyi yapanlar), Cennet için, ölümden sonra varılan nihai varis noktası inancı vardır.

İyi insanların varacağı bir mekan olarak düşünülür, kötü insanlar içinse tam karşıtı cehennem yaratılmıştır. Cennet kavramının bulunduğu tüm inançlarda, tanımlar hemen hemen aynıdır. Cennet, Arapça kökenli bir kelimedir. İslamiyet’e göre, Cennetteki hayatsonsuzdur. İslamiyet, inanca inkar getiren, Allahın birliğine inanmayan, Müslüman gibi görünüp İslam’a inanmayan insanların ebedi olarak Cehennemde kalacağını söylemektedir.

Müslüman olup günah işleyenlerin ise, cezalarını çekip tekrar cennete gireceğine inanılır.  Hıristiyanlık’ta Cennet kavramı anlatılırken, herhangi mükafattan bahsedilmemektedir. Dünyevi bir yer olmadığından, nimetleri hakkında bir bilgi yoktur. Ebedi bir mutluluk olacağı yazmaktadır. En büyük nokta, Tanrının Cennette onlar ile birlikte yaşamasıdır.

Cehennem, bütün dinlerde ceza çekilen ateşin yoğun olduğu bir yer olarak anlatılmaktadır. İslam dininde, ahiretteki azap yeri olarak geçmektedir. İslam inancına göre, kafirler, müşrikler, münafıklar ebedi olarak Cehennemde kalacaklardır. Kur’an’a göre, Allah müşrikleri yani Allah’a ortak koşanları Cehennemde ebedi tutacaktır.

Günah işlemiş ancak imanlı olanlar bir müddet cehennemde kalacaklardır. Cennet ve Cehennem bütün semavi dinlerde olan kavramlardır. Pek çok insan, Cennet ve Cehennemi dünyada yaşadığımıza inanmaktadır. Yaşanılan kötü olaylar, bir nevi Cehennem hayatıyaşatabilir. Fakat, bunların hepsi Allah tarafından sınavdan geçirilmemizdir. İnsan olarak tekamülümüzü tamamlamak için, bunlar yaşanmalıdır.

Bu nedenle, yüce kitabımızın bize söylediği, anlattığı Cennet ve Cehennem kavramlarını incelemekte fayda vardır. Birbirinden haberi olmayan yüzlerce, binlerce insan, farklı dinlerde Cennet ve Cehennem kavramlarını öğrenmektedirler. Bu düşünülmesi gereken bir konudur.

Cennet'in güzellikleri

1. Altlarından ırmaklar akan, birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler, güzel meskenler,
2. Türlü ağaç ve meyvalara, akar kaynaklara, görünüş ve kokusu güzel, isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay, türlü bol meyvelere sahip,
3. Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler, türlü kokulu içecekler, temiz şaraplar ve çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir yer.
4. Cennet'te hayat sonsuzdur, kin yoktur.
5. Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir.
6. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün.

Kuran-ı Kerim'de cennet ve cehennemden hangi ayetlerde bahsedilir?

1. Zümer suresi 20. ayet,
2. Tevbe suresi 72. ayet,
3. Rahman suresi 54. ve 58. ayet,
4. Tur suresi 21. ayet,
5. Zuhruf suresi 71. ve 73. ayet,
6. Saffat suresi 47. ayet,
7. Hicr suresi 47. ve 48. ayet,
8. Vakıa suresi 25. ve 26. ayet,
9. İnsan suresi 76. ayet, 11. ve 12. ayetler.

Sözlükte “cennet” ne demek?

1. din inanışına göre, iyilik yapanla-rın, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir gönence kavuşacakları yer, uçmak (ii).
2. Çok güzel yer.

Cümle içinde kullanımı

Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni.
– Yunus Emre

Cennet kelimesinin ingilizcesi

n. Elysium, City of God, Eden; the new Jerusalem
n. glory, the happy hunting grounds, pie, Pearly Gates, paradise, heaven
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.