Borç servis oranı Nedir? Borç servis oranı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Borç servis oranı nedir?

Bir ülkenin borçlarını geri ödeme kapasitesini ortaya koyan göstergelerden biri. Borç servis oranında genellikle, borç, anapara, taksit ve faiz ödemelerinin yıllık toplamları, ihracat gelirlerine oranlanır. İhracat gelirleri yerine toplam mal ve hizmet ihracından sağlanan döviz geliri de kullanılabilir. Bu durumda eğer:

Borç servis oranı ne demek? (Ekonomi)

(Debt – Service Ratio) dış borç alan bir ülkenin kredi itibarının belirlenmesinde kullanılan bir kavram. Ülkenin bir yıl içinde ödemesi gereken faiz, temettü ve ana para ödemeleri toplamının ihracat gelirleri toplamına oranı. Bu oranın yüksek olması, ülkenin aldığı dış borçları geri ödeme gücünün o derece yüksekliğini gösterir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.