Bm Nedir? Bm Ne demek? – Bilgi Anahtari

Bm nedir?

Birleşmiş Milletler (kısaca BM;) 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma BM Sözleşmesi'dir.

Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

Tarihçe

Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulması yolundaki ilk adımlar, 2. Dünya Savaşı sırasında atıldı. ABD, SSCB, İngiltere ve Çin’in temsilcileri, Moskova ve Washington D.C. kentlerinde düzenledikleri bir dizi konferans sırasında, BM örgütünün kuruluşu için ilk adımı atmış oldular. Bu konferanslarda örgütün yapısının nasıl olması gerektiği ve nasıl çalışacağı konuşuldu. Konferanslarda birçok karar alınmasına karşın, “veto sorunu” ve “üyelik sorunu” gibi henüz karara bağlanamamış sorunlar da vardı. Daha sonra şubat 1945’te Yalta Konferansı’nda bir araya gelen liderler bu sorunları çözdüler ve bir öneri paketi hazırladılar. Bu paket, 25 Nisan 1945’te San Francisco kentinde yapılan BM Uluslar Arası Örgütlenme Konferansındaki görüşmelerin temeli oldu. Bu konferansa her kıt’adan birçok ülke katıldı. Görüşmeler sonucunda, 26 Haziran 1945’te 51 ülke BM Milletler Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma 24 Ekim 1945’te yürürlüğe girdi. Böylece BM Örgütü kurulmuş oldu. Yapılan antlaşmaya göre; BM Güvenlik Konseyinin kararları için 5 daimi üyenin kararları zorunludur. Bu üyeler; ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere’dir. Türkiye Cumhuriyeti, 1945 yılında BM’ye üye olmuştur.
Bugün dünyada İsviçre, Kribati, Nauru, Tonga ve Tuvalu dışındaki tüm bağımsız ülkeler BM Örgütü’ne üyedir. BM Örgütü’nün birinci amacı, dünya barışı ve güvenliğini korumaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.