Biyografi Nedir? Biyografi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Biyografi nedir?

Biyografi; bir bireyin hayatının başka bir kişi tarafından anlatıldığı yazılara denilmektedir. Biyografinin yazılmasındaki amaç, o kişinin hayatıyla birlikte kişiliğinin; oluşturduğu eserlerin, genel olarak hayatının ve sahip olduğu görüşlerin anlatılması ve tanıtılmasıdır.

Dünya üzerindeki pek çok ünlü ismin ve tanınmış bireyin hayatları biyografi yazılarıyla ele alınabilmektedir. Biyografilerin genel olarak sade bir dille ve tüm açıklığıyla anlatılması biyografi yazılarının herkes tarafından okuyup anlaşılabilmesine olanak sağlamıştır.

Biyografi eserleri sadece yazılı eser olarak değil, biyografi filmleri olarak da ortaya çıkartılmaktadır. Bu sebepten ötürü biyografi örnekleri hem kitaplar olarak hem filmler olarak ele alınabilmektedir.

Bir biyografi yazarının temel olarak alması gereken unsur; anlatılanlarda tamamen tarafsız bir tutum sergilemesi ve anlattıklarında her yönüyle bir açıklık boyutu bulundurmasıdır. Çok eskilerden günümüze kadar gelebilen bu tür, her tarihe hayatında önemli başarıları ve buluşları olmuş kişilerin varlığından her daim anlatılacak bir şeylerin olmasından ötürüdür.

Biyografi nasıl yazılır ?

Öncelikle biyografi yazacak kişinin biyografisini yazacağı bireyin hayatını her şeyiyle detaylı olarak araştırması gerekmektedir. Yani hem bu kişinin yaşadığı dönemin her türlü boyutunu öğrenmeli, hem bu kişinin çevresini araştırmalı hem de bu kişinin kendi hayatının tüm detaylarını deyimi yerindeyse A’dan Z’ye öğrenmesi uygun görülmektedir.

Biyografinin amacı, bahsettiği kişinin bütün özelliklerini anlatarak kendisini tanıtmaktır.

Biyografi yazılırken o kişinin doğum yeri, çocukluk yılları, eğitim-öğretim hayatı, iş hayatı, özel hayatı, bireysel düşünceleri, karakterinin temel özellikleri, varsa yarattığı eserler vb. konularda detaylı bilgi verilmektedir.

Yazılan biyografiler, gelecek dönemdeki nesiller için önemli birer kaynak aracı olmakta; bu biyografilerde yazılanları okuyan her bir birey gerek bilgi edinilmesi açısından doyabilmekte gerekse de eserde anlatılanlardan kendince çıkarımlar yapıp bir takım tecrübelere karşı da kendisini hazır hale getirebilmektedir.

Türk edebiyatında biyografi

Türk edebiyatı ele alındığı zaman, Divan edebiyatı unsurlarında bu edebiyat çatısı altında eser vermiş şairlerin anlatıldığı eserler “tezkire” adıyla anılmaktaydı.  Türk edebiyatına ait ilk biyografi örneği ise 16. yüzyılda “Mecalis’ün-Nefais” ismiyle Ali Şir Nevai tarafından verilmiştir. Aynı zamanda Türk edebiyatında bu biyografi alanında yazı yazmakla kalmayıp bu bilgilerin roman haline getirilmesine de “biyografik roman” adı verilmekte ve ciddi anlamda önem teşkil ettikleri bilinmektedir. Örneğin; Ziya Gökalp, Mehmet Emin Erişilgil, Oğuz Atay ve Ömer Seyfettin gibi yazarlar biyografik roman konusunda önemli eserler vermiş yazarlar ve şairlerdir.

Otobiyografi nedir?

Kişinin kendi yaşamını bir mecraya aktarmasına (kitap olarak ya da film olarak) otobiyografi denilmektedir. Türkçede “öz yaşam öyküsü” olarak da adlandırılan otobiyografi, kişilerin tıpkı otobiyografideki gibi kendi yaşanlarının her yönünü gayet açıkça ve anlaşılır bir dille anlatmasıdır.

Biyografi ve otobiyografi türlerini birbirinden ayıran temel özellik de biyografi türünde bir kişinin hayat hikayesinin başkası tarafından anlatılması durumu hakimken otobiyografi türünde bir kişinin hayat hikayesinin kendisi tarafından anlatılması durumu vardır.

Sözlükte “biyografi” ne demek?

1. Yaşamöyküsü, hayat hikayesi, özgeçmiş.

Cümle içinde kullanımı

Biyografisini bir solukta anlatıverdi.
– H. Taner

Biyografi kelimesinin ingilizcesi

n. biography, profile, life story, written account of a person's life
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.