Bilanço karı Nedir? Bilanço karı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Bilanço karı nedir? (Ekonomi)

(Business – profit) Yıl sonları itibarıyla hazırlanan bilançoda yer alan işletme karı. Ancak ülkemizde bilanço karı, vergiden önceki karı ifade eder. Diğer bir deyişle, dönem sonları itibarıyla düzenlenen bilançolar, ait oldukları dönemle ilgili gelir vergisi tutarını, ortaklara dağıtılacak kar paylarını, sermaye hesaplarına eklenecek yedek akçe miktarlarını ve dağıtılmamış kar kalıntılarını göstermezler. Bunun bir nedeni, gelir vergisinin, karların elde edildiği takvim yılından sonraki dönemde ödenmesi ve anonim şirketlerde kar dağıtımının yıl başını izleyen ilk üç ay içinde kararlaştırılmasıdır. Ancak, ödenecek gelir vergilerinin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının sermaye hesapları arasında gösterilmesi, işletmenin gerek devlete, gerekse ortaklara olan borçlarının gerçekte olduğundan düşük, sermayesinin ise yüksek görünmesine yol açar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.