Beydaba Nedir? Beydaba Ne demek? – Bilgi Anahtari

Beydaba kimdir?

Fabl; Fabl ya da Öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir.  Beydeba; Büyük iskender zamanında yaşamış, Fabl sanatıyla ilgilenen, Azerbaycan asıllı MÖ I. yüzyıl fabl yazarlarından birisidir. Beydaba, Hintli'dir.

Beydeba, hiç kuşkusuz, Hint edebiyatında eşsiz bir yere ve öneme sahiptir.

Beydaba'nın kişiliği

Beydeba, döneminin sayılı bilginlerinden biriydi. Kıvrak zekasıyla her işin üstesinden gelen, imkansız denen ve akıl ermeyen olayları bile çözen bir Hint düşünürüdür. MÖ 1. yüzyıl civarında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Kelile dimne nedir?

Beydaba'nın eserlerinden biridir. Beydaba'nın “Kelile ve Dimne”, adlı eseri günümüzde bile geçerliğini koruyan bir başyapıt olma özelliğine sahiptir. Çeşitli dünya dillerine çevrilmiştir.

Kelile dimne'yi debşelem ne zaman kaleme alınmıştır?

Fabl türünün en önemli eserlerinden biri olan Kelile Dimne'yi Debşelem isimli bir Hint Hükümdarı döneminde kaleme almıştır.

Kelile dimne'yi debşelem içeriği

Eserin içeriğinde hayatı sisler içerisinde kalan bir Hind Hükümdarı olan Debşelem Şah'ın bir vasiyet üzerine ünlü bilge Beydaba'nın yanına gitmesi ondan hikmetli sözler , öğütler , devlet yönetiminde yardımcı olacak öğretici masallar dinlemesi anlatılmaktadır. Eserde bulunan hikayelerde siyaset, erdem ve eğitim gibi birçok farklı konu işlenmiştir. Kitap 14 bölümden oluşur. Kitap, adını ilk bölümündeki hikayelerin kahramanı olan iki çakaldan almıştır; “doğruluğu ve dürüstlüğü” simgeleyen “Kelile” ile “yanlışlığı ve yalanı” simgeleyen “Dimne”.

Beydaba'nın eserleri

1. Kaytr ve Hablu

2. Kelile ve Dimne

3. Ateş Sıcaklığında Dürüstlük Sınavı

4. Bülbül ile Bağcı

5. Nasihat El Külliye

Beydaba'nın vefatı

Beydaba'nın vefat yeri ve tarihi üzerine hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir