Baz Nedir? Baz Ne demek? – Bilgi Anahtari

Baz nedir?

Kimyada asitle birleşince tuz meydana getiren maddelere denir. Yakıcı lezzetleri vardır. Kırmızı turnusolü maviye çevirirler.

Asitle birleştikleri zaman, tuzdan başka su da meydana getirirler. Sudkostik gibi suda kolay eriyebilenlerine «alkali» denir. Alkali metal hidroksitleri (potasyumhidroksit ve sodyum hidroksit) ve toprak alkali metalhidroksitleri (kalsiyum hidroksit ve mağnezyum hidroksit) kuvvetli bazlardır.

Çünkü bu bileşikler sulu çözeltilerde (hidroksit iyonu ve metal iyonu vererek) hemen hemen tamamen ayrışırlar. Alkali terimi bazın kuvvetli olduğunu belirtmede kullanılır. Zayıf bir baz, mesela amonyum hidroksit (NH4OH), iyonlarına tamamen ayrılmayan bir bazdır. Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe bazik karakter azalır.

Mesela alkali metal hidroksitleri, toprak alkali metal hidroksitlerinden daha kuvvetli bazlardır. 3A grubu metallerinin hidroksitleri (mesela Al(OH)3) ise zayıf bazdır. Hatta Al(OH)3 hem asit, hem baz karakteri gösterir. Böyle bazlara amfoter baz denir. Ayrıca aynı grup içinde yukardan aşağıya inildikçe de bazlık artar.

baz

Mesela alkalimetal hidroksitleri içinde en kuvvetli baz, sezyum hidroksit (CsOH)dir. Arrhenius (1887) bazı, sulu çözeltilerine hidroksid (OH-) iyonu veren bileşikler olarak tarif etmiştir. Bundan daha modern bir tanımlamayı Lowry ve Brönsted (1923) vermişlerdir. Bunlara göre baz, hidrojen iyonları tutabilen molekül veya molekül kısımlarıdır.

Bu tarife göre de (OH-) iyonları hızlı bir şekilde proton tutarlar. Lewis (1916), protona verilen özel rolü elektron çiftlerine vererek daha geniş kapsamlı bir teori geliştirmiştir. Bu tariflerden sodyum karbonat (Na 2 CO 3 ), kalsiyum oksit (CaO), amonyak (NH3) ve klorür (Cl) gibi (OH-) ihtiva etmeyen bileşiklerin de baz oldukları anlaşılıyor. Çünkü bunların hepsi çözeltide hidrojen iyonları tutarlar.

Su (H 2 O) aynı konsantrasyonda (H3O+) ve (OH-) iyonlarına ayrışır. Böylece su hem baz hem de asid olarak davranır. Çünkü (H3O+) proton verir, (OH-) iyonu ise proton tutar. Bazlar genel olarak, metal oksitlerinin su ile reaksiyonlarından elde edilir. Mesela sodyum oksit su ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksidi verir: Na 2 O + H 2 O › 2 NaOH Organik kimyada baz terimi amin ve alkaloitler için kullanılır. Organik bazlar genellikle zayıf bazlardır.

Sözlükte “baz” ne demek?

1. Kök, temel, esas; bir asitle birleşince bir tuz oluşturan madde.
2. Taban; doğan kuşunun erkeği.
3. Temel.

Baz kelimesinin ingilizcesi

[Baz] n. base; alcali, alkali
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.