Ateşe Nedir? Ateşe Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ateşe (Ataşe) Nedir?

Ateşe diye kullanılan kavramın aslı “Ataşe” dir.  Ateşe (Ataşe) bir ülkenin başka bir ülkedeki temsilcisi olan, bulunduğu ülkede ülkesini temsil eden ve bulunduğu ülkenin gündemini takip eden, bulunduğu ülkede bilgi toplama görevi olan devlet görevlilerine “Ateşe (Ataşe)” denir. Ataşeler, diplomatik dokunulmazlığa sahiptirler.

Siyasal bir memur olan bu görevli, bulunduğu yabancı devletin durumu ve davranışlarını yetki alanı dahilinde izler ve hükümetine bildirir. Bu bilgi toplama hareketi kanuni casusluk olarak kabul edilir.

Ateşe (Ataşe) Türleri

1. Askeri Ateşe (Ataşe)

2. Bilim Ateşesi (Ataşesi)

3. Basın Ateşesi (Ataşesi)

4. Ticaret Ateşesi (Ataşesi)

5. Kültür Ateşesi (Ataşesi)

6. Güvenlik Ateşesi (Ataşesi)

7. Eğitim Ateşesi (Ataşesi)

8. Din Ateşesi (Ataşesi)

Askeri Ateşe (Ataşe)

Askeri ataşeler, bağlı oldukları ulusal ordunun temsilcisi olarak elçiliğin askeri danışmanlığını yaparlar ve bilgi toplarlar.

Bilim Ateşesi (Ataşesi)

Bilim ataşeleri, Bilim ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Basın Ateşesi (Ataşesi)

Yazılı, görsel ve işitsel medya alanlarında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Ticaret Ateşesi (Ataşesi)

Ticaret ataşesi veya ticari ataşe, bulunduğu yabancı ülke ile kendi ülkesi arasındaki ticaret ilişkilerini izler, ticaret anlaşmalarının hazırlanmasında rol alır ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarlarının korunması doğrultusunda danışma görevi yapar.

Kültür Ateşesi (Ataşesi)

Kültürel tanıtım ve işbirliği konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

GüvenlikAteşesi (Ataşesi)

Güvenlik Ataşeleri Misyon Şefinin (Büyükelçiliklerde Büyükelçi , Başkonsolosluklarda Başkonsolos) yakın koruması ve Büyükelçilik ve Başkonsolosluklara yapılabilecek terör saldırılarını önleyecek özel koruma memurlarıdır.

Eğitim Ateşesi (Ataşesi)

Eğitim ve öğretim konularında uzmanlaşmış elçilik görevlisi ve danışmanıdır.

Din Ateşe (Ataşe)

Vatandaşlarına dini konuda hizmet vermek üzere gelmiş olan ilgili din alanında, genelde başkonsolosa bağlı çalışan diplomat.

Sözlükte Ateşe (Ataşe) Ne Anlama Gelmektedir?

Sözlükte Ateşe (Ataşe); “Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı” anlamlarına gelmektedir.

Ateşe (Ataşe) Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Suriye ataşesine nota verildi hiç kuşkunuz olmasın…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.