Asya hun devleti Nedir? Asya hun devleti Ne demek? – Bilgi Anahtari

Asya Hun Devleti Nedir?

Tarih kitaplarında yada bilgi bankalarında Büyük Hun Devleti yada Asya Hun İmparatorluğu olarakta geçer.  Mö 220 yılında Baykal gölü Orhun ve Selenga ırmaklarının bulunduğu coğrafyada yaşamış Türkçede Kun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun adıyla geçen Türk Devleti'nin adıdır. Devletin merkezi “Ötüken” şehriydi.

Mete'nin Çin'i topraklarına bağlamayıp, vergi almak suretiyle yönetmesi sebebi, Çin yerleşik hayatı ve siyasi etkisinden uzak durma olarak yorumlanır. Bunun yanında Çin'in kalabalık nüfusu altında Hunluk özelliklerini kaybetmek istememiştir.

Asya Hun Devleti Önemi Nedir?

Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olması Asya Hun Devletinin en önemli özelliğidir. Asya Hun Devletinin diğer bir önemi Çinlilere yaptıkları saldırılar sonucunda Çinliler saldırıların önüne geçemedikleri “Çin Seddi”ni yapmışlardır.

Asya Hun Devletinin İlk İmparatoru Kimdir?

Asya Hun Devletinin bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır

Asya Hun Devletinin En Büyük İmparatoru Kimdir?

Asya Hun Devletinin en büyük imparatorları Mete'dir.

Asya Hun Devletinin Kuruluşu

Kuruluşu hakkında kesin bilgiler yoktur. MÖ 220 yılında Teoman tarafından kurulduğu kabul edilir. Teoman'dan sonra devleti büyük bir imparatorluk haline getiren Mete'dir.

Asya Hun Devletinde Dini İnanç

Asya Hun Devletinde, Şamanizm ve Tengricilik yani Gök Tanrı inancı benimsenmiştir.

Asya Hun Devletinde Konuşulan Dil

Asya Hun Devletinde, Hun Türkçesi konuşuluyordu.

Asya Hun Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldır?

Asya Hun Devleti, veraset sistemi ile yönetiliyordu . Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı . Ve ülke hükümdarın sağlığında oğulları arasında paylaştırılırdı . Her prensin ( Tekin ) hükümdar olma hakkı vardı . Hükümdarlık da kut anlayışı egemendi. Hükümdarlığın tanrıdan geldiği görüşü vardı. Ülke, töre hükümlerine göre yönetilirdi. ükümdarın eşine “ka-tun” (hatun) denirdi ve hatun yönetimde söz sahibiydi.

İkili Sistem Nedir?

Mete, İmparatorluğu kolay yönetmek için “ikili sistem” denilen bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatta merkezde hakan, doğuda veliaht batıda ise hanedandan biri görev yapmaktaydı.

Çinliler Hun Egemenliğinden Kurtulmak İçin Hangi Yolları Kullanmışlardır?

1. Hun sarayındaki Çinli prensesler ve görevlilerle entrikalar çevirmek,

2. Hunlara bağlı boyları birbirine karşı kışkırtmak,

3. İpek ticaretini Hun egemenliğinden almak.

Tanhu (Şanyu) Nedir?

Asya Hun Devletinde, devlet yöneticilerin adı Tanhu (Şanyu) olarak anılmaktadır.

Tanhu (Şanyu)ların Görevleri Nelerdir?

1. Ülkede dirliği sağlamak,

2. Adaleti gerçekleştirmek

3. Orduyu komuta etmek

4. Meclisi yönetmek.

Asya Hun Devleti Ordusunun Özellikleri

1. Ordu ücretli değildi.

2. Ordunun temeli atlı askerlere dayanırdı.

3. Ordu tümen sistemine göre teşkilatlanmıştır. (Onluk sisteme göre)

4. Kullanılan savaş araçları ok ve yaydı. Yakın dövüşte kılıç ve kargı kullanılırdı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.