Asır Nedir? Asır Ne demek? – Bilgi Anahtari

Asır nedir?

Yüz yıllık zaman süresini anlatmak için kullanılan bir tarih deyimidir. Yüzyıllar tamamlanmış olan değil, içinde bulunulan yüzyıla göre adlandırılır. Milattan önceki yüzyıllar, Milattan eskiye doğru gidildikçe, sonraki yüzyıllar da yeni zamanlara doğru yaklaştıkça büyür.

Yüzyıl, kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biterler. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Mesela Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır.

İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir. Pratikte bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürmüştür. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması mümkündür. Örnek olarak, modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupagibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşının başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

Yüzyıl hesaplaması

Miladi takvimde başlangıç yılı 0 dır.Buna göre;

1.Yy = 1 Ocak 0 tarihinde başlar31 Aralık 99 tarihinde sona erer.
2.Yy = 1 Ocak 100 tarihinde başlar 31 Aralık 199 tarihinde sona erer.
0- 25 yıl = Çeyrek yy.dır.
0-50 yıl = Yarım yy ve ilk yarıdır.
0-75 yıl = İkinci yarının ilk çeyreğidir.
Bir yy.da dört çeyrek vardır. Buna göre yy okunuşları şöyle yapılır. Örnek: 1881 yılı = 19.yüzyılın ikinci yarısının ikinci yani son çeyreğidir.( Veya 19.yy dördüncü çeyreğidir.)
2050 yılı = 21. yüzyılın ikinci yarısının ikinci çeyreğidir.

M.Ö ye ait yüzyılların olunuşu

M.Ö. 1881 yılı = 19.yy 1.yarının ilk çeyreğidir.
M.Ö. 2050 yılı = 21.yy 1. yarının ikinci çeyreğidir.
Örneklerden de anlaşılacağı gibi M.S. ile M.Ö. de yüzyıllar aynı okunur yarı asır ile çeyrek asır kavramları ters okunur. Milattan önceki yılların önüne mutlaka M.Ö. ifadesi yazılmalıdır. 0 dan sonraki yıllar M.S. diye tanımlanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir