Ashabı kehf Nedir? Ashabı kehf Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ashabı kehf nedir?

Mağara halkı, mağara sahipleri demektir. Ashab-ı Kehf ile kastedilen insanlar; kafir bir toplumdan kaçıp dağda bir mağaraya sığınan bir grup mü'mindir.

Kur'an'ın 18. suresi, adını bu kıssadan almıştır. Surenin 9-26. ayetlerinde bu kıssa anlatılmaktadır. Kur'an'da mağaraya sığınanların gençler olduğu, mağarada yıllarca uyudukları, köpeklerinin de yanlarında bulunduğu, belli bir süre sonra uyandıkları, aralarında mağarada ne kadar kaldıklarını konuştukları, içlerinden birinin şehre gümüş para ile yiyecek almaya gittiği, mağarada 309 yıl kaldıklarının söylendiği, ancak ne kadar kaldıklarını Allah'ın bildiği ifade edilmiştir.

Tefsir kitaplarında zikredilen rivayetlere göre şehre giden genç, çarşıda alışveriş yaparken, zulmünden kaçtıkları Kral Dakyanus'un adı bulunan paraları verince halk, bunu hazine bulmuş sanarak Kral'ın huzuruna götürmüştür. Bu zaman içerisinde, halk ve Kral, Hristiyan olmuştu. Genç, Krala kaçış olayını anlatınca Kral ve şehir halkı mağaraya gitmiş, mağaradaki gençlerle konuşmuştur.

Gençler tekrar uykuya dalmışlar, Kral da onları mağaraya gömmüş ve üzerlerine mescid yaptırmıştır. Kur'an'da gençlerin uykudan uyandıktan sonra insanlarla konuştukları beyan edilmiş, ancak mağaranın nerede ve gençlerin sayısının kaç olduğu bildirilmemiştir.

Ashab-ı keyf hikayesi

Hikayede sözü edilen altı genç insan, hükümdara olan yakınlıkları ile bilinirler. Bu gençlerin isimleri Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş ve Sazenuş?tur. Hükümdar putperesttir ve herkesin putperest olmasını istemektedir. Altı genç ise tek Tanrı?ya inanmaktadır. Bunu öğrenen hükümdar gençleri yanına çağırır ve inandıkları dinden vazgeçmelerini ister ama gençler bu çağrıya kulak asmaz ve hükümdarı kendi dinlerine davet ederler.

ashabı kehf

Bunun üzerine hükümdar gençlere zaman tanır. Gençler en doğrusunun hükümdardan uzaklaşmak olduğunu düşünür ve saraydan ayrılırlar. Şehre yakın bir dağ yönüne giden gençler yolda bir çobanla karşılaşırlar. Çobanın bir de köpeği vardır, adı da Kıtmir’?dir. Çoban gençlere bir mağara gösterir ve gençler bu mağaraya sığınırlar. Çoban da köpeğiyle birlikte mağarada gençlerin yanında kalır. Gençler burada dua eder ve merhamet dilerler.

Gençlerin kaçtığını öğrenen hükümdar, gençlerin saklandıkları mağarayı bulur ve mağaranın girişini gençler oradan çıkamasınlar diye ördürür. İnanca göre gençler ölmez ve yüzyıllar süren bir uykuya dalarlar. Gençler yüzyıllar sonra uyanır. Zamanın farkında değillerdir. Gençlerden Yemliha, şehre gidip yiyecek alacaktır ama hükümdara yakalanmamak için kılık değiştirir. Şehre ulaştığında şehri çok değişmiş bulan Yemliha, bir şeyler almak için para çıkarır.

Oysa para yüzyıllar öncesine aittir. Bu durumdan şüphelenen satıcı Yemliha?yı yeni hükümdara götürür. Yeni hükümdarda Yemliha ve arkadaşlarıyla aynı dine mensuptur. Bu nedenle Yemliha?yı bırakır. Arkadaşlarının yanına dönen Yemliha durumu arkadaşlarına anlatır. Bu olaydan sonra mağarada kayboldukları ya da yeniden uykuya daldıkları söylenir. Bu olay Hıristiyanlıkta da yeniden dirilmeye örnek olarak anlatılmaktadır. Kur?an?da ise, Kehf suresinin pek çok ayetinde bu olaydan bahsedilmektedir.

Ashab-ı Kehf mağaraları

Dünya üzerinde Ashab-ı Kehf?in mağarasının bulunduğu otuz üç şehirden dördü yurdumuz sınırları içerisindedir. Bunlar girişte de bahsedildiği gibi Tarsus, Afşin, Efes ve Lice?dir. Bunlardan Efes?te bulunan mağara Hıristiyanlar tarafından kabul edilenidir Yurdumuzdaysa Ashab- Kehf nerede bulunduğu tartışmalarında Tarsus ve Afşin arasında kalınmıştır.

Ayrıca Lice?deki mağaranın Kur?an?da anlatılan mağaraya çok benzediği günümüzün de tartışma konusu olmuştur. Her ne kadar yeri konusunda tartışmalar sürse de günümüzde bu bölgelerde bulunan mağaralar yurdun dört bir yanından ziyaretçi çekmektedir. Tarsus?ta bulunan mağara, şehre on dört kilometre uzaklıktadır. Mağaraya inmek için basamaklar vardır. Mağaranın bulunduğu dağ konik biçimdedir. Doğal bir özellik taşır. Mağara oldukça geniştir ve üç tüneli vardır.

Afşin?de bulunan Ashab-ı Kehf mağarasının ise son yıllarda tanıtımı yapılarak daha çok ziyaretçi çekmeye çalışılmaktadır. Diyarbakır Lice?de bulunan mağaranınsa son yıllarda yapılan çalışmalarla akademisyenler tarafından gerçek Ashab- Kehf olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır. Bunun nedeniyse Kur?an?da tarif edilen mağaraya birebir benzemesidir. Özellikle güneş ışığının mağaraya yansıma açısı tıpatıp Kur?an? daki tarife uymaktadır. Sonuç olarak yeri konusunda tartışmalar sürse de güzel yurdumuzun gezilip görülmeye değer yerlerindendir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.