Aristokrasi Nedir? Aristokrasi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Aristokrasi nedir?

Üstün değerdeki İnsanlardan meydana gelen bir grubun hakim olduğu devlet idaresidir. Platon'un (Eflatun) «Cumhuriyet» adlı eserinde hayal ettiği ideal rejimdir. Eski Yunanistan'da Kleisthenes'in yaptığı büyük değişikliklerden önce, Atina idaresi en iyi bilinen aristokrasi şekliydi. Bununla birlikte Yunan siteleri aristokratik veya oligarşik idare şekillerinden zaman zaman uzaklaştılar. Eski Roma’da da krallık ve imparatorluk devirleri dışında demokratik müesseselerin gelişmesine rağmen senatonun aristokratik idaresi görülür.

Bugün aristokrasi bir devlet idaresi olmaktan çıkmış asalet anlamına gelen bir terim olmuştur. İnsanoğlunun yönetme arzusu çağlar boyu devam etmiştir. Aristokrasi bir azınlık idaresidir. Aynı şekilde bir azınlık idaresi olan monarşi ile başlangıçtan itibaren eş anlamdadır; demokrasinin zıddıdır. Aristokrasi; Bir ülkenin yönetimini imtiyazlı ve genellikle soya bağlı soylular topluluğun yürütmesi olarak bilinmektedir. Ekonomik,toplumsal ve siyasi gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimidir.

Aristokrasi ilk ne zaman kullanılmıştır?

Aristokrasi terimi ilk kez Atina kent devletinde kullanılmıştır. terim orduların başında dövüşen genç vatandaşlara verilirdi. Zira askeri cesaret ve liyakat o dönemde büyük bir erdem olarak görülürdü; ordular “en iyi”ler tarafından yönetilmekteydi. Terim antik Yunan geleneğinden Avrupa Orta Çağı'na geçmiş ve askeri liderlerden oluşan, verasete dayanan bu sınıf “soylular sınıfı” olmuştur. Antik Yunan'daki gibi bu sınıfın üyelerinin köleleri olan bir tebası vardı ve bu kişiler askeri konumlarından dolayı soylu veya en iyi olarak tanımlanıyorlardı.

Aristokrasi hangi sebepden dolayı ortadan kalkmıştır?

Aristokrasi; içine kolay girilemeyen kapalı bir müessesedir. Yabancıların içine girmesine izin verildikçe, asıl bünyesinin yapısını yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Zamanla, bu zümrenin bütün politik haklarında bir kaybolma görülüyor. Eski Romadaki ve Fransadaki aristokrasi, bu sebeplerle ortadan kalkmıştır.

Aristokrasi kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

“Bütün dünya demokrasi yaparken biz nasıl aristokrasi yaparız ?”

Aristokrasi ne demek? (Ekonomi)

(Aristocracy) Fransızca’dan dilimize geçme bir kavram, kökeni Yunanca’dır. Yunanca’ da “aristos” en iyi, “kratos” iktidar demektir. Aristokrasi soylular sınıfı ya da ekonomik, sosyal ve siyasal gücün soyluların elinde bulunduğu bir yönetim biçimi anlamına gelir. Buna göre, “aristokrat” da aristokrasi yanlısı, soylu anlamı taşımaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir