Argon Nedir? Argon Ne demek? – Bilgi Anahtari

Argon nedir?

Simgesi «Ar», atom sayısı 8, atom ağırlığı 39,94 olan soy gaz sınıfından bir elemandır. Havada hacimce % 0,93 oranında bulunur. Birçok maden suyunda da vardır. 1 atmosfer basınç altında 185°'de renksiz bir sıvı durumuna gelir ve 189,4°'de buza benzeyen bir kütle durumunda donar. 1894'te Rayleİgh ve Ramsey tarafından aynı zamanda bulundu. Gaz termometrelerinin ve elektrik amupullerinin doldurulmasında kullanılır.

Ramsey, havadaki azot ve oksijeni kimyasal yolla ortamdan aldı ve geriye bir gazın kaldığını gördü. Geriye kalan gazın molekül ağırlığını 39,94 olarak buldu. Ayrıca bunun yeni bir element olduğu, spektroskopik metodlarla tespit edildi. Bu elemente etkin olmayan anlamına gelen Argon ismi verildi. Asal gazlar içinde ilk keşf edilen elementtir. Bundan hemen sonra da kripton, xenon ve neon bulundu. Elektrik lambalarının doldurulmasında, ideal inert atmosfer meydana getirmede, ark teşekkülünü önlemede ve gaz kromotografisinde (taşıyıcı gaz olarak) kullanılır.

Herhangi bir kimyasal bileşiği saptanamamıştır. Öteki asal gazlarla oluştuğu (ArKr)+, (ArXe)+ ve (NeAr)+ gibi iyonik moleküllerin varlıkları spektroskopik olarak saptanmıştır. Argon gazı suyla çeşitli bileşimlerde hidratlar ve çeşitli organik bileşiklerle kafes bileşikleri oluşturur. Yarılanma süresi 110 dakika olan radyoaktif Ar-41 izotopu çekirdek reaktörleri çevresindeki havada oluşur.

Argonun kullanım alanları

Sıvı havanın ayrımsal damıtılması yoluyla elde edilen argon, elektrik ampullerinde ve floresan tüplerinde düşük basınçta kullanılır. Neona benzer biçimde ışık veren tüplere konulur ve mavimsi mor bir ışık verir. Termometrelerde civa üzerine konulur, kaynakçılıkta ilgisiz gaz kalkanı oluşturmada (argon kaynağı) kullanılır, iyonlaşma odalarına ve tanecik sayıcılarına doldurulur. Silisyum ve germanyum kristallerinin büyütülmesinde koruyucu atmosfer sağlamak için yararlanılır. Argonun Ar-40 izotopu potasyumun K-40 izotopunun bir bozunma ürünü olarak potasyum içeren minerallerde bulunur. Ar-40 ve K-40 izotoplarının miktarları ölçülerek minerallerin ve meteorların jeolojik yaşları saptanır.

argon

Sözlükte “argon” ne demek?

1. Atom sayısı 18, atom ağırlığı 39.9 olan, havada yüzde bir oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element, simgesi ar.

Argon kelimesinin ingilizcesi

n. gaseous chemical element found in air and volcanic gases
n. argon, Ar, argon, gaseous chemical element found in air and volcanic gases
n. argon, gaseous chemical element found in air and volcanic gases
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.