Antitröst politikası Nedir? Antitröst politikası Ne demek? – Bilgi Anahtari

Antitröst politikası nedir? (Ekonomi)

(Antitrust policy) Monopolü, ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek için hükümetlerce izlenen politikalar. Amaç, tüketiciyi korumak ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde dağılımını sağlamaktır. Tröstler ondokuzuncu asır sonlarında sanayi kapitalizmi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Bu dev şirketlerin, tüketicinin istismarı için başvurdukları yollar ve ortaklarına sağladıkları büyük çıkarlar. Batılı kamu oyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine, sanayide bu tür monopolleşmeleri önlemek amacıyla önlemler alınmak yoluna gidildi. Anti tröst politikası deyimi, gerek ABD’ de, gerek Avrupa’da yalnız kartel ve tröst gibi büyük şirketlere değil, ufak-büyük bütün monopollere ve serbest ticareti sınırlandıran uygulamalara karşı güdülen tüm politikaları ifade eder. ABD’de tröstlere karşı çıkartılan ilk federal Yasa 1890 tarihli Sherman Anti – Trust Act’ tır. Söz konusu yasa ile, her türlü monopoller, ticaret kısıtlamaları. Şirketler arası açık veya gizli anlaşmalar yasaklanmıştır. Bununla birlikte, ABD’de bu anti – tröst politikalar zamanla yumuşatılmıştır. Örneğin yargı organları, "yararlı" ve "zararlı" tröstler arasında bir ayırım yaptılar. 15 Ekim 1914 tarihli Clayton Antitrust Act’da ve ondan sonraki 1936 tarihli Robinson – Patman Act’da bu konuda çok daha yumuşatılmış hükümler yer almıştır. Şurası da oldukça ilginçtir ki ihracat konusuna istisna tanınmış ve bu alanlardaki tröstlerin ülkeye yararlı olduğu kabul edilmiştir. Bununla ilgili en açık örnek 1918 tarihli WebbPomerene Act’tır. Ingiltere’de, Kıta Avrupası’nda ve daha sonra ortak bir politika haline getirilen Avrupa Topluluğu’ndaki anti-tröst politikalar ise ABD’kilerden de daha yumuşaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.