Altın kambiyo standardı Nedir? Altın kambiyo standardı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Altın kambiyo standardı nedir? (Ekonomi)

(Gold exchange Standard), özel bir altın standardı şeklidir. Bu sistemde merkez bankası, altın standardında olduğu gibi, ulusal para sunanlara altın satmak zorunda değildir. Ancak onun yerine, ulusal parayı altına dönüştürülebilen bir başka ülkenin parasına (dövize) çevirir. Böylece ulusal para dolaylı olarak altına bağlanmış olur. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bazı ülkeler yeniden altın standardına dönmek istemişler, ancak yeterli altın stokuna sahip bulunmadıkları için böyle bir uygulamaya geçmişlerdi. Kuşkusuz bu sistem altın rezervlerinden tasarruf sağlar. 1944 den 1973 başlarına kadar dünyada uygulanan Bretton Woods sistemi de bir altın kambiyo sistemi idi. Çünkü ABD dışındaki ülkelerin merkez bankaları, ellerindeki dolar rezervlerini American federal Reserve Bank’a arz etmeleri durumunda, banka bunları sabit bir fiyattan altına dönüştürme taahhüdü altında bulunuyordu. Diğer bir deyişle, ABD dışındaki ülkelerde ulusal paralar döviz piyasasında dolara, dolar da merkez bankası kanalı ile dolaylı biçimde altına dönüştürülebilmekteydi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir