Algı Nedir? Algı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “algı” ne demek?

1. haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
2. Bir şeye dikkati yönelterek, o şeyin bilincine varma, idrak.

Algı kelimesinin ingilizcesi

n. perception, sense, sensation, feeling, apprehension

Algı nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin, hayvanlardaki ve insanlardaki merkezi sinir sistemine dayanan psişik faaliyet yoluyla zihne yansıması (algılama)ve zihne yansımış biçimi (algı).

Algı, duyu organları/duyular’ a tüm özellikleriyle ve ilişkileriyle doğrudan etki yapan nesnenin duyumsal ve bütünsel bir imgesidir duyum zemini üzerinde oluşur. Ancak hiçbir zaman tek tek duyumların basit bir toplamı olmayan algılar, duyumsal yansımanın yeni bir niteliği olarak ortaya çıkarlar. Duyumlar, nesnenin tek tek özelliklerini ifade ettikleri halde, algılar nesneyi bir bütün olarak, yani duyumlar yoluyla yeniden üretilebilen çeşitli özelliklerinin bir bütünü olarak yansıtırlar. İnsan algıları, nesnelerin kendilerinin, özelliklerinin ve ilişkilerinin kavranmasını sağlarlar ve bu algılamanın karakterini, insanın temel çıkarları ve yönelimleri ve sahip olduğu bilgiler belirler.

Algı, tümüyle nesnel gerçeğin duyumlarla kavranabilir bir imgesini sağlar bu imge, nesnel gerçeğin yalnız dış-görünüşünü değil, aynı zamanda onun asli, iç, genel ve zorunlu bağlanıldıklarını da kapsar. Ne var ki, bütün bu ilişkiler, algılar düzeyinde henüz birbirinden farklılaşmamışlardır. Algılar düzeyinde öz ile dış-görünüş bir bütün olarak yansırlar.

Bundan sonra, soyutlayan ve genelleştiren düşünce, algı’ nın kendisine sağladığı malzeme içinden, asli, iç, genel ve zorunlu bağlanıldıkları diğerlerinden ayırıp bir araya toplar. Algıların nesnel dayanağı, algılarda yansıyan -ve toplumsal pratiğin gelişme süreci içinde insanla etkileşme durumuna giren- nesnelerin çeşitli yanları ve özellikleri arasındaki bütünlüktür. İnsanla kurulan bu ilişki ve etkileşim içinde nesneler, tek tek, ayrı ayrı uyarımlar olarak etki yapmazlar, tersine, karmaşık uyarımlar olarak duyu organlarına etki eder ve onların birlikte faaliyetine yol açarlar. Bilgi edinme/bilgi, tasarım.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir